Drone Control

Управлявайте дрон през слалом от препятствия

1 - 1.5 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите трябва внимателно да прекарат дроновете през 8 „изкуствени“ препятствия с различна сложност. Обмислят и планират ходовете си - кой какво прави и в кой момент го прави. Всеки участник има възможност да управлява дрона. Екипите отиграват и усъвършенстват ходовете си, след което участват във финалното състезание за време. Печелившият отбор е този, който използва оптимално всеки играч и бързо съумява да координира ходовете си.

Резултати за развитието на екипа

Тиймбилдинг играта Drone Control е забавен и креативен начин за развиване на екипи. Преодоляването на нови препятствия изисква новаторско мислене и често дава неочаквани резултати. Предизвикателството изисква от участниците непрекъснато да се адаптират към променящи се роли и една идеална метафора за добра работа в екип. Drone Control е забавно, но и сложно упражнение за стратегическо планиране. Добавеният натиск откъм време поддържа състезателен, но безопасен контекст за изследване на динамиката на екипа.