Drone Control

Управлявайте дрон през слалом от препятствия

1 - 1.5 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите трябва внимателно да прекарат дроновете през 8 „изкуствени“ препятствия с различна сложност. Обмислят и планират ходовете си - кой какво прави и в кой момент го прави. Всеки участник има възможност да управлява дрона. Екипите отиграват и усъвършенстват ходовете си, след което участват във финалното състезание за време. Печелившият отбор е този, който използва оптимално всеки играч и бързо съумява да координира ходовете си.

Резултати за развитието на екипа

Тиймбилдинг играта Drone Control е забавен и креативен начин за развиване на екипи. Преодоляването на нови препятствия изисква новаторско мислене и често дава неочаквани резултати. Предизвикателството изисква от участниците непрекъснато да се адаптират към променящи се роли и една идеална метафора за добра работа в екип. Drone Control е забавно, но и сложно упражнение за стратегическо планиране. Добавеният натиск откъм време поддържа състезателен, но безопасен контекст за изследване на динамиката на екипа.

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.