Новаторство

Успехът на пазара отразява умението за новаторство. Научете се да бъдете иновативни.

stimulate creative thinking

Широко признат факт е, че успехът на всяка компания на пазара отразява нейната способност да въвежда иновации. Отделните личности трябва да разберат как да се впишат в тази новаторска култура и как постоянно да я насърчават. Важно е да разграничаваме идеите от иновациите. В първия случай създаваме оригинални идеи, а във втория приоритизираме тези идеи и по структуриран и ефикасен, доказал се начин ги осъществяваме в един наистина добре работещ бизнес. Global Innovation Game на практика демонстрира процесите на създаване на идеи и нововъведения. Без иновации идеите не могат да бъдат утвърдени, приоритизирани и развити. Тиймбилдинг програмите играят важна роля за онагледяването на това понятие по практичен и запомнящ се начин. При заниманията за изобретяване и строене, Chain Reaction например, екипите разполагат с различни идеи, които трябва да представят, подредят по важност и накрая да реализират. Иновации могат да се приложат в задачите и на микро ниво. Тиймбилдинг игрите за построяване демонстрират това на практика. Като следват серия от планове и решават как да ги осъществят, отборите могат да проявяват новаторство и сами да определят как най-добре да използват наличните материали за малкото време, с което разполагат. Групата показва иновативна култура чрез оригинални идеи и промени в изпълнението на задачата. В процеса на играта някои екипи се открояват като по-добри иноватори от останалите. Анализът след края на програмата спомага за запознаването на всички служители с новаторските техники.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles