City Build

Екипите строят огромен макет на град

2 - 3 часа
На закрито
Сътрудничество
40 - Неограничен

Описание на програмата

City Build отразява истинските предизвикатества, които стоят пред специалистите, изработващи плановете и архитектурата на градовете по целия свят. Целта е да се построи огромен макет на град с креативност, но също и със сериозно планиране и дисциплина по отношение на дизайна и екипната работа. Всички участници имат прекрасната възможност да си сътрудничат и да покажат как отборният дух води всички към една обща цел.

Екипи от по 8-10 човека имат за задача да построят по една част от града – индустриална, жилищна, зона за работа и за отдих. Отборите трябва да си сътрудничат и да общуват помежду си, за да изработят квартали с общ дизайн и да съгласуват инфраструктурата със съседните секции и в града като цяло. С помощта на разнообразни материали и своето въображение, те създават функционално и красиво място за живот. За да бъде градът подреден и хармоничен, е необходимо сериозно планиране.

Резултати за развитието на екипа

В предизвикатеството City Build екипите създават обща визия и план за действие, които реализират чрез креативност и отлични умения за проектно управление. За да създадат взаимно свързани и хармонични зони на града, отборите изработват план и стратегия чрез ефективна комуникация и сътрудничество. Завършването на проекта в срок зависи от доброто управление на ресурсите и времето.

Препоръки от клиенти

Играта City Build мина прекрасно. Тя е забавно, конструктивно и полезно споделено преживяване, което сплотява екипа.

Systematic Development

Contact Us