Integrity

Открийте фирмени ценности в поредица от забавни предизвикателства.

1.5 - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование
10 - Неограничен

Описание на програмата

Работейки трескаво за 100 минути, екипи от по 5-8 човека се впускат да решават поредица от предизвикателни задачи. Отборите имат само 20 минути за решаване на всяка задача, поради което комуникация, лидерство и работа в екип се подлагат на тест. За разлика от обикновените упражнения за решаване на проблеми, "Integrity" създава нова среда, като въвежда революционна нова динамика в играта, при която се оценява представянето както на отбора, така и на неговия "арбитър" !

В началото на всяка задача един доброволец се отделя от отбора, за да бъде арбитър. След като изтече времето, този съдия оценява отбора според седем критерия за ефективност, след което от своя страна и отборът оценява съдията. Всеки отбор притежава пет "камъка за почтеност" като инструмент за оценка. След като всички отбори минат през всички предизвикателства, се излъчва победител.

Резултати за развитието на екипа

Осъзнайте ценностите, чрез които се постига успех и развийте усещането за това "какво е правилно" в добре обмислена поредица от предизвикателства. Integrity е вълнуваща платформа, в която участниците анализират комуникацията и лидерството, учат се да проявяват гъвкавост и акцентират върху индивидуалните личностни характеристики.

Балансирайте мисленето на екипа си за 100 минути. Бизнес посланията се разкриват неусетно в хода на играта. Участниците успяват да възприемат гледната точка на своите колеги, клиенти и доставчици.

Програмата предоставя приятен начин да се изследва фирмената култура, да се създаде активна дискусия и екипите да бъдат подтикнати към взимане на решения. Да си почтен означава да вършиш правилното нещо по надежден начин и е критична стойност за всички компании, които се обръщат към бъдещето.


Идеи за корпоративна социална отговорност

Страхотното оборудване за "Integrity" е ръчно изработено в семинари, предлагащи работа на хора с увреждания в Бавария, Германия.

Contact Us