Управление на екипи

Как ефикасно и успешно да осъществявате фирмената визия

managing teams

Мениджърите са отговорни за това фирмената визия да се осъществява ефективно и успешно. Те работят в тандем с лидерите, чиято роля е да вдъхновяват служителите с тази визия. Добрите мениджъри проявяват лидерство и авторитет, като чрез професионално поведение и отдаденост на работата изискват уважение от екипа си. Да се състави добър екип е ключово за успеха. Важно е ясното виждане за ролите и отговорностите, необходими за ефективната работа на екипа, и намирането на най-подходящите за тях личности. Според проучванията е решаващо да има поне един фокусиран върху процесите човек с аналитично мислене. Добрите ръководители познават добре членовете на екипа си и знаят как да мотивират всеки от тях, за да работят ефективно заедно и така да изграждат позитивни делови взаимоотношения.Ефективните мениджъри поддържат добра комуникация в екипа, като ясно поставят целите и крайните срокове. Те дават възможност и насърчават творчеството и нестандартното мислене. Слушат и задават въпроси, което е особено важно, когато управляват дистанционни екипи. Добрите лидери признават кои сфери самите те се стремят да подобрят и така създават екипна среда, благоприятна за новаторство и върхови постижения. Ефективните тиймбилдинг програми са част от успешното управление на екипа. Мениджърите трябва да дават възможност на служителите си да се смеят, играят и учат заедно. Внимателно подбраните активности могат да помогнат на участниците да се чувстват ценени и да изградят позитивни взаимоотношения с колегите си.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles