Peak Performance

Заведете екипа си на върха

1.5 - 3 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

По време на 20 дневна експедиция, отборите имат за цел успешно да заведат клиентите си до Еверест и след това безопасно да ги върнат в базовия лагер. Те трябва да се съобразят с множество фактори, включващи нивото и уменията на клиентите, прогнозите за времето, подходящия маршрут до върха, аклиматизацията и, разбира се, стратегии за надмощие над конкурентите и спечелване на съревнованието.

Всеки отбор има таблет, в който получава ключова информация за всеки ден от експедицията. Отборите се съревновават помежду си за вземане на бързи, но интелигентни и трезви решения. Пространството е ограничено във всяка височинна зона. Затова отборите, които се бавят, попадат в по-неблагоприятни маршрути или изобщо не се движат. По маршрута отборите изпълняват и серия от активни предизвикателства, например опъване и прибиране на палатка за време, справяне с алпинистки аксесоари. Клиентите печелят точки за отборите си като се придвижват по-нагоре към върха. Ако не са взели необходимото оборудване, рискуват да загубят състезанието или да се окажат неподготвени за дадена ситуация.

Резултати за развитието на екипа

Peak Performance e симулация, създадена с изключително внимание към детайлите и се основава на задълбочено изследване на обученията с фокус върху лидерството и взимането на решения. В Peak Performance са заложени преки аналогии между лидерските уменията и бизнес практиките като управлението на екипи и уменето за вземане на бързи и адекватни решения. Алпинистите срещат същите трудности при достигането на върха, както бизнес лидерите при достигането на върховете на успеха в работата си. Като ефективен инструмент за обучение, Peak Performance се основава на ангажираща и популярна тема, едновременно забавна и редизвикателна.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Уверяваме ви, че Peak Performance има силно въздействие върху участниците - на индивидуално и на групово ниво.

Резултатът от точките на всички отбори може да се конвертира в дарение, което да подкрепи кауза по Ваш избор.

Related Testimonial

Търсехме състезателна игра, която дава възможност за бързо мислене, гъвкавост, отборна работа и забавление. Екипът ни беше заинтригуван, а резултатите – трайни, защото участниците приложиха усвоените умения на работното място.

Skye London, People and Culture Manager
Artisan Recruitment

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.