Trade Winds

Бизнес игра за преговори и търговски умения

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование
24 - Неограничен

Описание на програмата

Интерактивна игра със завладяващ сценарий от света на пиратите. Екипното предизвикателство тренира умения за водене на преговори и събиране и оценка на информация, както и за изграждане и поддържане на контакти.

Всеки екипаж на пиратски кораб, който пристига с трюм, пълен със стока за продаване, има цел - да реализира максимална печалба. Богатството се трупа чрез осъществяване на контакти с други търговци в пристанището. Екипите трябва да проявят находчивост в събирането на важна информация за пазара и да преценят как да я използват.

Trade Winds грабва вниманието на участниците и винаги създава атмосфера, в която конкурентната нагласа е предимство. Пиратските ножове, шарените кърпи и пиратските превръзки засилват автентичното усещане и емоциите. Но въпреки това, ключът към успешното представяне на екипите е създаването на доверие в отношенията с клиентите.

Резултати за развитието на екипа

Динамична и интелигентна игра, в която екипите водят преговори и търгуват, за да увеличат печалбите си максимално. Фокусът е в конкуретната нагласа, но в крайна сметка най-успешните екипи са тези, които успяват да си сътрудничат с другите. Създават печеливши взаимодействия, без да губят фокуса върху собствените постижения. Дебрифът на финала подпомага споделянето на печеливши стратегии и оценка на собствено представяне.

Related Testimonial

Каква весела бизнес симулация! Костюмите, пазаренето и договарянето много ни харесаха, истински се забавлявахме. А играта даде повод и за доста общи дискусии след това.