ibuild

Запалваща екипна комуникация

1.5 - 3 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

В този силно ангажираща програма, фокусът пада върху комуникация и сътрудничество между различни отдели. Всеки един участник изиграва важна роля за успеха на екипа. Екипите се разделят на малки групи и им се разпределят специфични роли по комуникационната верига. Целта е да се построи модел от много прости елементи, следвайки определена стратегия за ограничено време.

Резултати за развитието на екипа

Резултатите от програмата ibuild са фокусирани върху важността от езика, обратната връзка и създаването на добра стратегия "стъпка по стъпка" за проект. Стриктните правила са специално създадени, за да наблегнат върху основните принципи за правилно предаване на информация. Ibuild е страхотен начин за подобряване на умения за вътрешнофирмена комуникация - между различни екипи и отдели, както и умения за комуникация с клиенти. След края на ibuild програмата, следва дебриф сесия, в която участниците са насърчени да споделят преживяванията си и да стигнат до изводи.

physical distancing

Физическа Дистанция

Тази тиймбилдинг активност може да бъде пригодена така, че да се придържа към указанията за физическо дистанциране. Ние модифицираме програмата, за да избегнем материали, които се предават между участниците. Избягва се всичко, до което човек обикновено се приближава! Нашите квалифицирани фасилитатори ще насочват участниците през цялото преживяване, като гарантират, че освен спазването на протокола за социално дистанциране, всеки участник е ангажиран и се наслаждава на приятно екипно преживяване. Свържете се с нас, за да разберете как можем да персонализираме това изживяване и да спазим нужната физическа дистанция между участниците.

Related Testimonial

IBuild беше изключително ефективен начин да се фокусираме върху това как използваме езика - говоримия и езика на тялото. Много забавно и занимателно - накарани да сме по-осъзнати за това как комуникираме един с друг.

Contact Us