ibuild

Запалваща екипна комуникация

1.5 - 3 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

В този силно ангажираща програма, фокусът пада върху комуникация и сътрудничество между различни отдели. Всеки един участник изиграва важна роля за успеха на екипа. Екипите се разделят на малки групи и им се разпределят специфични роли по комуникационната верига. Целта е да се построи модел от много прости елементи, следвайки определена стратегия за ограничено време.

Резултати за развитието на екипа

Резултатите от програмата ibuild са фокусирани върху важността от езика, обратната връзка и създаването на добра стратегия "стъпка по стъпка" за проект. Стриктните правила са специално създадени, за да наблегнат върху основните принципи за правилно предаване на информация. Ibuild е страхотен начин за подобряване на умения за вътрешнофирмена комуникация - между различни екипи и отдели, както и умения за комуникация с клиенти. След края на ibuild програмата, следва дебриф сесия, в която участниците са насърчени да споделят преживяванията си и да стигнат до изводи.

Препоръки от клиенти

IBuild беше изключително ефективен начин да се фокусираме върху това как използваме езика - говоримия и езика на тялото. Много забавно и занимателно - накарани да сме по-осъзнати за това как комуникираме един с друг.

Ferring

Contact Us