Race Around the World

Забавна надпревара по целия свят за екипи, които работят дистанционно

1 - 1.5 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Race Around the World е тиймбилдинг, създаден специално за хора, които работят от вкъщи. Дейността се предлага върху нашето страхотно приложение Go Team и може да се играе на всякакво мобилно устройство, независимо от локацията. Race Around the World се състои от три нива, в които има разнообразни забавни и вълнуващи предизвикателства.

Всеки екип се превръща в изследовател. Играчите общуват с екипа си по видеоконферентна връзка, за да ръководят аватара на изследователя на техния екип по целия свят. За да завършат успешно и трите нива на играта с максималния брой точки, екипите трябва да обърнат внимание на онлайн бюлетините и да преценят информацията, събрана от картата на играта. Отделните нива и справянето с ограничени ресурси, прави играта изключително интригуваща платформа за учене.

Резултати за развитието на екипа

Race Around The World позволява на хората да развиват меки умения по начин, който е приспособен за дистанционната работа. Тъй като целите се разгръщат постепенно по време на играта и ситуациите се променят, екипите трябва да предприемат гъвкав подход към стратегическото мислене и планиране. В Race Around the World участниците се насърчават да събират информация, да мислят критично и да сравняват своето решение с това на другите в екипа. Под натиска на времето екипите установяват, че общуването онлайн е доста различно от комуникацията лице в лице. Активното слушане за получаване и интерпретиране на съобщения, наблюдаването на сигнали и ясното общуване са ключови за успеха на екипа.


Related Testimonial

Страхотна подкрепа от фирмата-организатор, професионално водене на събитието, забавно и директно въведение, „приключенско настроение“ от самото начало, постоянно съдействие по време на събитието и много приятна презентация на края.

Contact Us