Ефективно общуване

Предайте с уважение кратко, точно и ясно послание.

Бизнес комуникацията се провежда в най-различна среда – от презентации до имейли и съобщения. Начинът на общуване трябва да е съобразен със средата. Комуникацията е двустранен процес, при който активното, емпатично слушане е точно толкова важно, колкото говоренето и предаването на послание. Да се разбере гледната точка на останалите е ключово за подобряване качеството на взаимоотношенията.Общувайте ясно и стегнато по начин, подходящ за аудиторията. Говорете гладко с последователен, съответстващ на темата тон. Уверете се, че думите Ви предават конкретна картина и не съдържат нищо, което би могло да обърка публиката. Посланието Ви трябва да е разбираемо, изчерпателно, да предоставя пълна информация на слушателите и, където това е приложимо, да им дава възможност за съответни действия.Тонът и езикът на тялото също са важни за ефективното общуване. Обърнете внимание на позата и интонацията на гласа. Старайте се да задавате въпроси по позитивен начин, който изгражда доверие и насърчава дискусии. Тиймбилдинг активностите за учене чрез опит и бизнес игрите подпомагат ефикасната комуникация.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles