Развиване на ефективни Виртуални Екипи

Публикувано на 7.07.2019 г. от Esther Daniel

Ако работите от разстояние, вие ще знаете свободата, която това носи. В разумни граници можете да живеете там, където ви харесва и да настроите часовете си. Аз съм спортен фанатик, който обича да пътува, така че работата от разстояние отговаря на начина ми на живот. Но това идва и с предизвикателства.

Глобализацията е движеща сила за растежа на работата от разстояние. Според проучване на Strategy Analytics „глобалната мобилна работна сила ще се увеличи от 1,52 милиарда през 2017 г., което представлява 39,3% от световната работна сила, до 1,88 милиарда през 2023 г., което представлява 43,3% от световната работна сила. МРГ, вече 70% от професионалистите работят дистанционно поне един ден в седмицата, докато 53% работят дистанционно в продължение на поне половината от седмицата.

Същите модели за ефективност на екипа се отнасят за екипи, които работят от разстояние, но в някои отношения дори повече, защото те са обект на тиранията на дистанцията и географските, културните и езиковите предизвикателства, които тя носи. Ефективните виртуални екипи се ръководят от проницателни лидери, които установяват в групата ясни процеси, които поддържат положителната колективна динамика.

ibuild

Споделена култура и свързаност

Положителната фирмена култура е неразделна част от ангажираността на служителите и удовлетворението от работата. Това повишава лоялността на служителите и е свързано с по-високи нива на производителност. Споделеният контекст спомага за насърчаване на доверието и взаимозависимостта, което води до открита комуникация, работа в екип и сътрудничество, фактори, които са жизненоважни за ефективните екипи, в които служителите работят дистанционно.

Има различни начини, по които лидерите могат да насърчават колективната идентичност и разбиране във виртуалните екипи. За да създадете култура на изпълнение, цел и значима работа, започнете с обсъждане на културата на екипа. Намирането на това, което е важно за хората, ще помогне да се създаде култура, подходяща за екипа.

При виртуалните екипи социалната дистанция причинява липса на споделена идентичност. Често срещано оплакване от страна на служителите е, че те намират за трудно изграждането на доверие и стабилна връзка с колегите. Това може да означава, че конфликтите са по-сложни за разрешаване.

Въпреки разстоянието, споделените отговорности, вземането на колективни решения и редовното участие в разговори ще спомогнат за развитието на когнитивна взаимозависимост. Насърчаването на култура на обмен на информация и съвместни задачи подпомага разработването на транзактивна памет.

the infinite loop

Важно е да се планира време, в което екипите да се съберат на живо и да участват в целеви тиймбилдинг занимания, които моделират желаното поведение на екипите. В играта с виртуална реалност, The Infinite Loop, един член на екипа носи VR очила, за да опише виртуалния свят, докато съотборниците в реалния свят имат решават задачи. Итерактивното учене, съчетано с непрекъсната обратна връзка, е новост за дистанционните екипи и може бързо да развие сътрудничество и ефективни комуникационни умения.

Друга подобна програма е Integrity - тя предлага контекст, в който участниците се учат на подходящо поведение, фирмена култура и предразполага за активна дискусия и взимане на бързи екипни решения.

Здравите служители са по-щастливи и по-продуктивни. Често срещано оплакване от страна на хората, работещи дистанционно е, че те работят повече часове, не си правят почивки и нямат ясна разлика между домашния и професионалния живот. Обсъдете тези въпроси като група и намерете стратегии за насърчаване на здравословните навици. Помислете за инвестиране в уелнес приложение като например водена медитация. Meditainment онлайн! може да се направи навсякъде, по всяко време и е доказано, че насърчава позитивното мислене, добрите навици на съня и намаляването на стреса.

Стратегиите, които увеличават чувството за принадлежност и приобщаването, могат да бъдат толкова прости, колкото ритуалите на социализацията, като празнуване на рождени дни. По-трудно е да се направи, когато се работи дистанционно, но не и невъзможно.

Колективната социална цел има положителен ефект върху свързването на екипа, създавайки споделена идентичност. В Catalyst ние допринасяме колективно за значими каузи чрез глобална организация B1G1. Това засилва нашата обща култура на даряване.

	escape the maze

Комуникация

При дистанционните екипи повечето взаимодействия се осъществяват по телефона или чрез технология. Липсата на език на тялото и незабавен отговор оставя този тип комуникация отворен за интерпретация, което от своя страна предизвиква объркване и безпокойство. Освен това, в дистанционните екипи често се състоят от хора от различни култури. Тогава е важно да се спазва определен тон, стил на писане и дори избор на средства за комуникация. Хуморът или безгрижното бъбрене може да изглеждат подходящи в една култура, но груби в друга.

Създаването на възможност за индивидите да говорят как предпочитат да общуват и на свой ред да развият разбиране към предпочитанията на другите могат значително да подпомогнат създаването на ефективен комуникационен протокол и избора на правилните средства за комуникация. Видеоконферентната връзка вместо гласовите повиквания може да помогне за ползването на езика на тялото в разговор. Предприемането на стъпки за разработване на общи норми за комуникация може да повиши неговата предсказуемост и сигурност.

Многобройни изследвания обаче показват, че комуникацията лице в лице е далеч по-ефективна от дигиталната комуникация, така че, когато е възможно, да се срещат на живо дистанционните екипи, ще има най-съществен ефект върху осъществяването на пълноценни контакти между хората.

Да се съберем на живо, за да участваме в експериментални бизнес игри, които повишават осведомеността и оценяването на индивидуалните различия, както и силните страни могат много да увеличат динамиката на екипа. Базираната на таблети тиймбилдинг дейност, Escape the Maze, е забавен и привлекателен начин да се осъзнае отговорността в колективните задачи, както и да се подобри динамиката на екипа и да се развие споделен опит.

integrity

Виртуалните екипи ще продължат да се увеличават. Чрез насърчаване на споделена култура и транспарентност, ангажираността на хората в дистанционните екипи може да е много висока. За да бъдат ефективни обаче, екипите трябва да се събират на едно и също географско място от време на време. Оползотворявайки тези срещи лице в лице, с целенасочени експериментални обучителни игри и тиймбилдинг занимания, които моделират желаното поведение на екипа, виртуалните екипи могат да бъдат истински ефективни.

Esther Daniel

Ръководител Стратегии за ангажираност на партньорите

Осигурява организационната ефективност чрез стратегии за ангажиране на партньорите от мрежата на Catalyst Global.

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете