Esther Daniel

Esther Daniel

Ръководител Стратегии за ангажираност на партньорите

Esther Daniel on Linked In

Осигурява организационната ефективност чрез стратегии за ангажиране на партньорите от мрежата на Catalyst Global.

Esther Daniel се грижи за непрекъснатото разработване и приложение на иновативни методи за ангажиране на партньорите на Catalyst Global по целия свят с цел ефективност на организацията и засилване на позициите ѝ на световен лидер в корпоративния тиймбилдинг. Тя е свързващото звено между директорите на Catalyst Global и фирмите-партньори. Отговаря за стратегическия маркетинг план на компанията и неговата реализация сред всички 46 партньорски компании по света, като така осигурява интегритета и високите стандарти на бранда в цялата глобална мрежа.

Освен това Esther създава ефикасни, отворени канали за общуване, с които подпомага настоящите партньори и установява контакти с нови. Тя поддържа онлайн системи и мрежи за споделяне на информация в цялата мрежа на Catalyst Global. Проактивно и системно анализира рисковете и възможностите за ангажиране на партньорите и разработва и прилага съответните стратегии.

Articles by this Author