respect

Кои са уменията, които ви правят успешен лидер?

Публикувано на 3.02.2020 г. от Esther Daniel

Лидерството е актът на ръководене на група хора или организация. Това е мотивиране на хората да достигнат пълния си потенциал за постигане на по-голяма цел..

"Добрите бизнес лидери създават визия, формулират визията, страстно притежават визията и безмилостно я привеждат към нейното изпълнение." - Джак Уелч

Лидерите виждат "Голямата Картина". Визията помага на лидера да фокусира и държи вниманието му върху това, което е от решаващо значение за постигането на крайните резултати.

Лидерите са креативни и иновативни в мисленето си, виждат всички страни и могат да измислят уникални идеи. Изкореняват всякакви предубеждения, подхождат към проблемите с детско любопитсво и любознателност. Отнема им време, за да разработят стратегия за идентифициране и разрушаване на структурните силози. Те обаче не са твърди в мисленето си и остават пъргави и отворени за промяна, ако условията се променят. Те ценят мнението на всички страни и се вслушват в техните съвети. В крайна сметка обаче правят избор обективно и безпристрастно.

След като се спре на стратегия и начин за осъществяване на своята визия, лидерът работи с увереност. Лидерите имат смелостта да застанат зад решенията си и да действат според тях. Те съобщават визията си с яснота като подхранват усещане за споделена цел. Те си поставят цели и гарантират, че екипите са разбрали какви са приоритетите и. Когато служителите възприемат лидера си, който е сигурен в своите решения и твърдения, те са мотивирани да ги подкрепят.

clear communication

"Качеството на лидера се отразява в стандартите, които сам определя за себе си." - Рей Крок

Великите лидери познават себе си. Те отделят време да разберат кои са и в какво вярват. Те действат с мотивация и страст. Във времена на криза от лидерите се изисква високо ниво на емоционална интелигентност и те трябва да реагират на момента като разчитат на инстинкта си. Социалната им осъзнатост и ясната комуникация добри лидери, които умеят да управляват и да разрешават конфликти. В крайна сметка тяхната устойчивост и положително отношение стават пример за техния екип.

"Най-високото качество на лидерството е почтеността." - Дуайт Д. Айзенхауер

Страхотните лидери разбират ценността на познаването на своя екип. Те знаят за всеки човек от тяхната група, разбират техните силни и слаби страни. Те слушат и развиват умения за ефективно общуване с всеки индивид, като ги ръководят да постигнат най-доброто от себе си. Осъзнаването на ситуацията им дава възможност да действат със състрадание, доброта и съпричастност.

Лидерите създават среда на доверие, в която хората знаят какво се очаква от тях, могат да действат по силите си и са признати за своите усилия. Чрез разработването на безопасна и приобщаваща работна среда те могат да насърчат интелигентното поемане на риск.

leading the way

Тиймбилдинг програми за развитие на лидерски умения

Добрите лидери създават възможности да опознаят своя екип извън типична работна среда. Когато е възможно лидерите се изправят лице в лице със своите екипи.

Тиймбилдинг дейностите са идеалният начин лидерът да опознае своя екип. Опитайте, Quickfire, който дава възможност на всеки участник да играе според силните си страни. Алтернативно, забавни, ангажиращи игри за решаване на проблеми като Beat the Box или игра с виртуална реалност, The Infinite Loop извежда динамиката на екипа на преден план, което позволява на екипите да нормализират, да щурмуват и в крайна сметка да се представят блестящо!

За тези, които искат да развият лидерски умения у своите хора, доказаната методология на геймификация е тази, която позволява на участниците да преживеят приятно обучение за по-малко време и с трайни резултати. Една такава тиймбилдинг програма за изграждане на лидерски умения е Peak Performance, в която участниците трябва да се научат да работят като сплотен екип, който е на експедиция към връх Еверест.

Разгледайте нашите тиймбилдинг програми или се свържете с нашия приятелски екип, който ще се радва да ви помогне да организирате перфектното тиймбилдинг събитие за изграждане на лидерски умения.

Esther Daniel

Ръководител Стратегии за ангажираност на партньорите

Осигурява организационната ефективност чрез стратегии за ангажиране на партньорите от мрежата на Catalyst Global.

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете