Състезателен дух

Постигнете точния баланс на добронамерена конкуренция, за да подтикнете екипа си към успех.

competitive spirit

Конкуренцията кара хората да дават всичко от себе си и да бъдат двигател на успеха, но може да доведе и до прекомерно его, което подкопава и руши целите на екипа и фирмената култура.Компетентните мениджъри създават атмосфера на приятелско съревнование. Те подбират мили, но в същото време амбициозни и устремени към успеха хора и им помагат да разберат как се справят в сравнение със своите колеги. Изграждат среда, която предизвиква личностите да се състезават със самите себе си. Те винаги се стараят да дават най-доброто, но имат и свободата да излязат от зоната си на комфорт и да се самоусъвършенстват, като си поставят все по-високи цели.Като се грижите конкуренцията да бъде добронамерена, насочете вниманието на всеки служител към голямата картина и му помогнете да почувства общите стремежи като свои. Насърчавайте хората да съчетават личните си цели с тези на компанията. Еднакво отбелязвайте екипните и индивидуалните успехи. Насърчавайте всеки да споделя своите лични и професионални планове с групата, за да могат хората взаимно да се възприемат като личности, да се радват на постиженията на другия и да знаят как да си помагат за постигане на общата цел. Тиймбилдинг игрите са прекрасен начин чрез забавни предизвикателства да се създаде среда на добронамерена конкуренция.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles