Управление на конфликти

Конструктивният конфликт е пътят към иновативната култура.

conflict management

Управление на конфликти се нарича процесът на балансиране на позитивните аспекти, които могат да се постигнат чрез един конфликт, и намаляването на неговите негативни ефекти. Разбира се, възможността за възникване на конфликт се свежда до минимум, когато съществуват ясни, подробно обсъдени и приети правила за ангажираност. Това създава основа за работа на служителите, особено когато те са напрегнати, уморени или стресирани.Смята се, че ефективните екипи се състоят от личности с различен стил на работа. Това е естествена предпоставка за несъответстващи гледни точки и противоречия. Когато се управлява експертно с всеобщо приети основни правила, конфликтът създава благоприятна за учене среда. Той може да доведе до положителни резултати, като оригинални идеи и тяхното осъществяване, нововъведения, процедурни промени. Обратният случай е обстановка без правила и единодушно приети принципи за фирмена култура. Това води до случаи, в които служителите са пренебрегвани, обиждани или заплашвани, а идеите им са отхвърляни. Тогава обикновено хората се разделят на групи, настроени враждебно една срещу друга. С времето се стига до манталитет на изолация и застой заради страх от конфликт или обвинения. В тиймбилдинг заниманията за учене чрез опит се симулира ситуация на непродуктивно противоречие. Тъй като са поднесени под формата на игра, те създават спокойна атмосфера за анализ на правилата за ангажираност и управление на конфликти. С помощта на добре планираните и осъществени игри, служителите осъзнават стойността на конфликта като основа за развитието на иновационна култура. Освен това, наблюдението на такава програма дава възможност на прозорливите бизнес лидери да открият скритите причини за един непродуктивен конфликт или липсата на такъв и да преосмислят фирмената култура.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles