Chain Reaction Lifesize

Създайте ефектна поредица от верижни действия.

2 - 8 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
10 - Неограничен

Описание на програмата

В Chain Reaction Life Size отборите работят заедно, за да създадат работещо сложно съоръжение. Всеки екип изработва приспособление, което приема и предава движение, и го свързва с това на следващия отбор. Целта е да се получи ефект на доминото, при който работата на всяко изобретение активира следващото. Всеки отбор трябва да изпробва и преработва своя уред, за да се увери, че функционира правилно.

След това си сътрудничи със следващия по ред екип, за да създаде идеален преход между своята и неговата машина. Накрая всички устройства трябва да бъдат успешно свързани помежду си, за да се получи цялостна каскадна поредица от причини и следствия, които позволяват неспирен поток на движение. Когато всички са готови, първият отбор дава начало и задейства уреда си. Той на свой ред активира този на следващия отбор и така, докато в цялото помещение не се състои една огромна верижна реакция.

Резултати за развитието на екипа

Chain Reaction наподобява реалните проекти, защото екипите разполагат с ограничено време и ресурси. Екипната динамика и уменията за управление на човешкия ресурс са подложени на тест в етапа на планиране, тъй като дизайнът е разделен на малки части и това изисква разпределение на хората и материалите в отделни работни групи.

Във фазата на проектиране отборите разчитат на креативността и уменията си за общуване и решаване на задачи, за да работят ефективно заедно и да създадат впечатляващ по мащаб проект. Неговото построяване и тестване изискват съгласуваност между групите и техните стратегии за проектно планиране. Chain Reaction променя мисленето на участниците, приобщава ги и ги мотивира за постигане на отличен резултат.

Нямам думи – това е наистина удивителна игра. Спокойно го казвам от името на всички – най-добрата тиймбилдинг програма, в която някога сме участвали. Това, което постигнахме като мащаб и креативност, надмина очакванията ни.

Standard Chartered Bank

Request a Quote