Управление на ресурсите

Ефективно и резултатно използване на фирмените ресурси

three people managing the resources they have in Catalyst team building activity Hole in One

Под ресурси разбираме наличните хора, финанси, материали и оборудване. При проектното управление ресурсите обикновено са ограничени, затова е нужен план за тяхното разпределение, който да определя кога и как се използват те. Управлението на всички ресурси по време на целия проект не може да се определи в началото, защото има редица неизвестни. Ето защо управлението на ресурсите и планирането е продължителен процес в хода на проекта. По всяко време мениджърите трябва да информират членовете на екипа за промени в наличните ресурси. Тиймбилдинг игрите са чудесен начин за забавна и интересна симулация на проект. Участниците взаимно опознават своите силни и слаби страни. За няколко часа разбират колко ограничени са ресурсите и как трябва да ги управляват ефикасно, за да успеят.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles