Bridging The Divide

Сътрудничество в работа по проект

1 - 3 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
24 - Неограничен

Описание на програмата

Всички екипи строят части от мост, като се се съобразяват със строго определени работни схеми и начини на комуникация. В процеса на работа те трябва да се справят с ограничени ресурси, бариери в общуването и кратки срокове. Здравината и стабилността на Големия мост са доказателство за успешната екипна работа.

Строежът на моста винаги предизвиква участниците да изявят своите креативни умения и да общуват пълноценно. Те създават творчески дизайн, украсяват и брандират своя мост, като получават награди за най-креативен инженерен план, най-красива декорация и най-ефективно използване на ресурсите.

Във финалната строителна фаза на играта всяка част, изработена от екипите, се сглобява като съставен елемент на Големия мост. Вълнуващият финал е преминаването на радио-управляема кола по цялата дължина на мега строежа.

Резултати за развитието на екипа

Bridging the Divide е интересно предизвикателство, в което всеки екип е едновременно доставчик и клиент. Крайната цел е пълно сътрудничество, а успехът зависи от правилната целенасочена комуникация и управлението на отношенията с клиентите.

Разполагащи с ограничено време и ресурси, отборите трябва умело да управляват проекта си, за да успеят. Тази забавна и практична игра има много силни метафори. Тя подчертава значимостта на междуфункционалното сътрудничество за постигане на общи цели. Всички екипи се стремят да завършат собствената си задача, но същевременно допринасят и за общия успех на организацията. Усилията на всички се свързват в едно цяло, което демонстрира впечатляващата силата на единството.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Bridging the Divide може да се направи така, че всяка част на моста се представя от екипа като обосновка на странични послания за устойчиво развитие.

Крайната цел изисква от екипите да споделят ресурси, да намалят излишните пътни курсове, да контролират бюджетите и да използват рециклирани материали винаги, когато това е възможно. Bridging the Divide е начин за формиране на разбиране за въздействието на проекти върху околната среда.

Препоръки от клиенти

Отборите започнаха с дизайн на моста и създаваха контакти помежду си, за да разберат кои са доставчиците и клиентите им. След това се заеха със строежа на отделните компоненти. Всички постигнаха великолепен резултат. Тази сложна и удовлетворяваща тиймбилдинг игра далеч надхвърли очакванията ни.

Unilever

Contact Us