Дизайнерско мислене

​Design Thinking е процес, при който се стремим да поставим под въпрос предположения и да идентифицираме алтернативни стратегии, които не са били очевидни до момента.

Design Thinking

Дизайнерското мислене е процес, при който се стремим да разберем потребителя, да сложим под въпрос твърдения и да предефинираме проблемите в опит да идентифицираме алтернативни стратегии и решения, които може да не са били очевидни първоначално. В същото време дизайнерското мислене осигурява подход, базиран на решения за решаване на проблеми. Това е начин на мислене и работа, както и колекция от практически методи.

Дизайнерското мислене се върти около дълбок интерес да разбираме хората, за които създаваме продуктите или услугите. Помага ни да наблюдаваме и развиваме съпричастност към целевия потребител. Дизайнерското мислене ни помага в процеса на задаването на въпроси: поставянето под въпрос на проблема, поставянето под въпрос на предположенията и поставянето под въпрос на последиците. Дизайнерското мислене е изключително полезно за справяне с проблеми, които са неправилно дефинирани или непознати. Проблемът се разглежда по различен начин, може да се предефинира и да се подходи към него по различен начин. В брейнсторминг сесии, излизат много идеи за справяне с проблем. Дизайнерското мислене включва и непрекъснато експериментиране: скициране, прототипиране, тестване и изпробване на концепции и идеи.

Подход, базиран на ресурси

Дизайнерското мислене често включва подход, базиран на ресурси (англ. RBV). Това е подход за постигане на конкурентно предимство чрез търсене на източниците на конкурентното предимство в компанията. Ако един ресурс има нужните (англ. VRIO) качества, то ресурсът може да се използва, за да даде възможност на организацията да спечели и поддържа конкурентно предимство. VRIO качествата се определят като: Ценни?; Редки?; Скъпи и трудни за копиране?


Ролята на иновативното мислене при дизайнерското мислене

За да използва VRIO ресурсите или „ценните ресурси“, една организация има нужда от иновации. Използването на иновативно мислене за разработване на уникални или различни начини за комбиниране на ресурсите за по-добри резултати и спечелване на конкурентно предимство.

Пестеливата иновация е създаването на прости неща. Превръщането на нещо с ниска стойност, в нещо с висока стойност. Когато стоките са оскъдни, хората са принудени да се обърнат навътре в себе си, за да използват този най-изобилен природен ресурс - човешката изобретателност - и да го използват за решаване на проблеми. Пестеливите иновации могат да бъдат нискотехнологични, но могат да бъдат и високотехнологични, за да се оптимизира дадена услуга и да бъде направена достъпна за повече клиенти.

Мисленето през целия този процес трябва да остане адаптивно и пъргаво. Agile методология или „Agile“ е процес, който помага на екипите да предоставят бързи и непредвидими отговори на обратната връзка, която получават по проекта си. Той създава възможности за оценка на посоката на проекта по време на цикъла на развитие.

В дизайнерското мислене вашият творчески процес и иновации никога няма да бъдат завършени. Трябва да промените продукта и идеите си, когато пазарът се промени. И тъй като пазарът непрекъснато се променя, никога нямате краен продукт.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles