Годишната среща

Публикувано на 20.01.2014 г.

Заданието

Оказване на съдействие при провеждането на годишната среща на NetJets (която традиционно протича като презентации за състоянието, стратегиите и плановете на компанията) по начин, който да продължи процеса, ефективно използван до сега, но и да добави ново измерение на страст и енергия  за развиване на вътрешните взаимоотношения между служителите и отделите. Всичко това бе с цел повишаване стандарта на обслужване на вътрешните клиенти, което в последствие да доведе и до по-добро обслужване на външните клиенти. Темата бе  Zumbido, което на португалски означава раздвижване.

Срещите и консултациите с няколко висшестоящи ръководители на компанията бяха последвани от посещение в централния офис на фирмата в Лисабон, след което бе направено предложение за провеждане на двудневно събитие.

Дневният ред

Тъй като дневният ред беше вече доста пълен с фирмени презентации на различни ключови представители на дружеството, времето за нашите активности бе доста ограничено. Това обаче ни даде възможност да организираме нещата под формата на поредица кратки и забавни примерни обучителни сесии, които от своя страна да подготвят почвата за перлата в короната - впечатляващата приключенска игра River Runner. Програмата бе адаптирана така, че да отговаря точно на изискванията на клиента, като в същото време да използва максимално потенциала на определеното място и време. За да довършим картината, затвърдим наученото от предния ден и гарантираме провеждането на едно забавно и запомнящо се успешно събитие, дойдохме пак на следващия с още кратки забавни занимания (енерджайзъра One Voice), които да открият дискусиите на наученото.

Как беше?

Как беше? Беше невероятно! Заданието бе едно предизвикателство – не беше лесно да сме на тяхното ниво на обслужване, да спечелим ангажираността, интереса и вниманието на 250 високо квалифицирани  и високо-ефективни служители, с високи стандарти и очаквания, и всичко това с много кратко време за подготовка. Кратките пленарни сесии бяха приети добре, като се повдигнаха някои наистина заслужаващи вниманието въпроси, чието разрешаване допълнително подсили взаимодействието. Когато дойде времето за River Runner, бяхме сигурни, че програмата ще бъде успешна. Това обаче, което не бяхме преценили напълно бе, доколко делегатите ще се заинтригуват.

Бяха страхотни. Енергията, позитивността и професионализма, с които се отнесоха към предизвикателството бяха невероятни. Това наистина бе събитие и организация, за които бе истинско удоволствие да се работи. Обратната връзка бе мигновена като много хора (от всички нива на организацията) дойдоха да ни благодарят лично. Леле, много ни изморихте, но преживяването си струваше – ще дойдете ли пак и догодина? - питаха те, с усмивка на лице. 

Ще дойдем ли и догодина?

Ще дойдем ли и догодина? Много се надяваме да го сторим. Според нас събитието бе успешно на много нива. Делегатите усвоиха много практични знания, но и ние научихме много от NetJets. Научихме, че най-добрите компании не спират да търсят начини да бъдат още по-добри и да инвестират в хората, както и че можете да усетите енергията и всеотдайността на хората в най-добрите компании още в момента, в който ги видите. С нетърпение очакваме да работим с компании, които отговарят на това описание!

Всички истории от клиенти