River Runner

Рафтинг на закрито

2 - 3 часа
На закрито
Съревнование
20 - Неограничен

Описание на програмата

В тази енергична бизнес игра на закрито всеки отбор влиза в ролята на рафтинг компания, която провежда успешно първо спускане по една от големите световни реки. Участниците започват да планират, да се учат и да разработват стратегия.След това потеглят на 15-дневна експедиция надолу по реката и изпълняват различни задачи. Лодките за рафтинг, греблата и пълното автентично експедиционно оборудване създават впечатляваща атмосфера на играта, а ефектното видео поражда истинско усещане за тръпката от спорта. Победител е екипът, който завърши с най-висока чиста печалба.

Резултати за развитието на екипа

Да се отправиш на експедиция по реката и да я завършиш благополучно изисква внимателен баланс между проучване, удовлетвореност на клиентите, безопасност и приходи – ключовите условия за успешно представяне. През етапите на планиране и изпълнение отборите умишлено получават повече данни, отколкото всеки човек самостоятелно би могъл да възприеме, затова ефективното управление на информацията е от решаващо значение за постигане на най-добрия за клиента резултат. Освен това, участниците трябва да балансират бюджета, да осигурят най-доброто обслужване и в същото време да са на печалба. Както при всяка целенасочена дейност, изкушението да жертваш внимателното планиране за сметка на това „работата да върви“ често се оказва неустоимо. Играта дава огромни възможности за анализ и обучение в съответните умения.

Related Testimonial

В тази енергична бизнес симулация всичките десет участници от всеки отбор активно изпълняваха различни функции, но работиха за обща цел. Макар и на закрито, преживяването беше невероятно реалистично!