Impact

Направете крачки към устойчиво бъдеще заедно с вашия екип

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

IMPACT е онлайн тиймбилдинг игра в мобилно приложение, която може да се играе както на живо, така и онлайн. Играта е фокусирана върху 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН. Това е изключително ангажираща тиймбилдинг дейност, чиято цел е да спомогне постигането на по-добро бъдеще. Участниците първо се информират за ЦУР, а след това получават таблет, за да започнат да оказват действително въздействие. Екипите минават през няколко нива на играта, докато изпълняват поредица от предизвикателства, всяко едно е свързано с ЦУР (Без бедност, Без глад, Действия за климата и т.н.). Има умствени, физически и активни задачи. Приложението насочва екипите към задачите от следващите нива, участниците се състезават за точки, като същевременно осъзнават ЦУР и създават по-устойчиво бъдеще за всички.

Резултати за развитието на екипа

Участниците в екипа работят заедно, за да разберат играта и да разработят гъвкава екипна стратегия. Екипите разбират, че иновативното мислене и ефективни комуникационни умения ще им помогнат в напредването в играта. Уменията за слушане и говорене и споделяне допринасят за справянето с предизвикателствата. Доверието започва да се изгражда, когато екипите се научават да оценяват многообразието от качествата на колегите си и да работят за по-голяма обща цел: да направят света по-добро място.

IMPACT е много забавна екипна игра! Оставя екипите с усещане за сплотеност. Най-важното е, че участниците са научили за ЦУР и как могат да подобрят начина си на живот, за да създадат по-добро бъдеще за всички.

Идеи за корпоративна социална отговорност

С тази екипна дейност можете да допринесете чрез B1G1. B1G1 има три пакета за ЦУР: Активна икономика, Красиво общество, Чиста земя, които заедно обхващат всяка от 17-те ЦУР. По време на събитието се правят дарения, които гарантират, че каузите са засегнати и участниците създават по-устойчиво бъдеще.

together apartОт разстояние - Хибридно - От различни локации

Тази тиймбилдинг дейност е предназначена за екипи на живо, отдалечени, хибридни и такива на различни места. Ако вашият екип работи от вкъщи, в различни регионални офиси или в различни държави, попитайте ни за отдалечената или хибридната версия на тази дейност. Свържете се, за да разберете как можем да персонализираме това изживяване за вашия екип.

Contact Us