Impact

Направете крачки към устойчиво бъдеще заедно с вашия екип

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

IMPACT е онлайн тиймбилдинг игра в мобилно приложение, която може да се играе както на живо, така и онлайн. Играта е фокусирана върху 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН. Това е изключително ангажираща тиймбилдинг дейност, чиято цел е да спомогне постигането на по-добро бъдеще. Участниците първо се информират за ЦУР, а след това получават таблет, за да започнат да оказват действително въздействие. Екипите минават през няколко нива на играта, докато изпълняват поредица от предизвикателства, всяко едно е свързано с ЦУР (Без бедност, Без глад, Действия за климата и т.н.). Има умствени, физически и активни задачи. Приложението насочва екипите към задачите от следващите нива, участниците се състезават за точки, като същевременно осъзнават ЦУР и създават по-устойчиво бъдеще за всички.

Резултати за развитието на екипа

Участниците в екипа работят заедно, за да разберат играта и да разработят гъвкава екипна стратегия. Екипите разбират, че иновативното мислене и ефективни комуникационни умения ще им помогнат в напредването в играта. Уменията за слушане и говорене и споделяне допринасят за справянето с предизвикателствата. Доверието започва да се изгражда, когато екипите се научават да оценяват многообразието от качествата на колегите си и да работят за по-голяма обща цел: да направят света по-добро място.

IMPACT е много забавна екипна игра! Оставя екипите с усещане за сплотеност. Най-важното е, че участниците са научили за ЦУР и как могат да подобрят начина си на живот, за да създадат по-добро бъдеще за всички.

Идеи за корпоративна социална отговорност

С тази екипна дейност можете да допринесете чрез B1G1. B1G1 има три пакета за ЦУР: Активна икономика, Красиво общество, Чиста земя, които заедно обхващат всяка от 17-те ЦУР. По време на събитието се правят дарения, които гарантират, че каузите са засегнати и участниците създават по-устойчиво бъдеще.

together apartОт разстояние - Хибридно - От различни локации

Тази тиймбилдинг дейност е предназначена за екипи на живо, отдалечени, хибридни и такива на различни места. Ако вашият екип работи от вкъщи, в различни регионални офиси или в различни държави, попитайте ни за отдалечената или хибридната версия на тази дейност. Свържете се, за да разберете как можем да персонализираме това изживяване за вашия екип.

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.