Благотворителност

Колективната благотворителност носи емоционални и физически ползи за всички.

social responsibility giving back

Груповите благотворителни акции имат по-голям ефект от индивидуалните. Можете да изградите дългосрочни връзки с организациите, които подпомагате, без значение дали са доброволчески, социални или с нестопанска цел. Да се прави добро има точно толкова силен ефект върху човека, който оказва помощ, колкото и върху този, който я получава. Според проучванията благотворителната доброволческа дейност влияе благоприятно едновременно на емоционалното и физическото състояние на хората. Социалната свързаност помага щедростта да се превърне в положителни усещания, а ако помагате не самостоятелно, а като екип, ще се чувствате изключително щастливи. Когато служителите са приобщени и работят ефективно, те са по-удовлетворени. Много хора, участвали в такива програми, усещат мощния положителен ефект на това да помагаш, затова продължават да се включват в благотворителни инициативи или придобиват навик безкористно да правят добро.Когато служителите участват в организирана благотворителна акция, обикновено има процес на екипно обучение и ангажиране. Изследванията показват, че добре структурираните благотворителни и доброволчески програми могат да донесат постъпления за компаниите, намалявайки разходите за обучение и развитие.Catalyst предлага няколко активности, които освен многобройни ползи за сплотяване на екипа осигуряват и възможност за колективна благотворителна дейност. Връзката ни със социалната благотворителна мрежа B1G1 Ви дава богат избор от проекти, които да подпомогнете. А ако предпочете местна благотворителна или доброволческа организация и съвместно със служителите решите коя кауза да подкрепите, ще насърчите тяхната ангажираност по проекта.Разгледайте тези адаптивни тиймбилдинг програми и заедно с екипа си усетете силата на благотворителността.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles