Bean Around The World

Състезание по търговия с кафе

1.5 - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
12 - Неограничен

Описание на програмата

Помните ли когато имаше само два вида кафе – с или без мляко? Сега нещата са по-различни. Кафето е демонстрация на стил и потребителите могат да избират между все повече аромати и марки, предлагани от все по-конкурентни фирми и търговци.

Търговията на кафе се превърна в много оживен бизнес. Успехът в този бизнес зависи от отличното познаване на пазара, от доброто обслужване и способността да се реагира бързо на непрекъснато променящите се потребителски нагласи и вкусове.

В играта Bean Around the World екипите са търговци на кафе, неразделна част от веригата производител-търговец-потребител. Тази конкурентна игра насочва вниманието върху въпроси като: краткосрочни успехи срещу дългосрочна стратегия, управление на риска, печеливши преговори, фокус върху нуждите на доставчиците и клиентите, значение на добрата информираност.

Bean Around the World е динамична и провокативна бизнес игра, която генерира свежи бизнес идеи и подходи. Финалният анализ целенасочено ангажира участниците с предварително поставените цели.

Резултати за развитието на екипа

Bean Around the World е специално създадена така, че да насърчи модела на откритост и прозрачност в преговорите с играчите на пазара. В същото време тя провокира успешното взаимодействието между екипи, които в определени ситуации работят за обща цел. Екипите купуват в дадени моменти, продават в други. Това им позволява да попаднат и от двете страни на търговското уравнение. На финала трябва да достигнат с възможно най-висока печалба. Участниците се сблъскват с непрекъснати промени на пазара, упражняват гъвкаво поведение спрямо останалите търговци и развиват усет към изискванията на клиентите. Bean Around the World ясно показва значението на адаптивното и гъвкаво търговско поведение.

Препоръки от клиенти

Всички си прекараха чудесно. Игрите бяха страхотни и интерактивни. Отвсякъде погледнато невероятно преживяване.

Sab Miller

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.