Креативно мислене

Творчески идеи, които променят връзката ни със света.

creative thinking

Креативността се определя като създаването на нещо ново. Креативното мислене от своя страна представлява когнитивните процеси или създаването на идеи, които трансформират връзката ни със света. Креативната мисъл често води не до нещо изцяло оригинално,а по-скоро до нови връзки между съществуващи понятия. Ето защо много хора са способни да мислят креативно. Не всички можем да създадем нещо ново и гениално, но на базово ниво, ако имаме свободата, можем да намерим по-добри начини да вършим ежедневните си задачи.В една структурирана бизнес среда с фокус върху задачите, хората се страхуват и често избягват да поемат рискове, да бъдат импулсивни и независими, а това пречи на творческото мислене. За него е задължително да се подхранва атмосфера, която позволява и поощрява спонтанността и импровизацията. Освен това са важни процесите, които дават възможност за правилна преценка, новаторство и практическа реализация на креативните идеи, за да се поддържа устойчива креативна среда, в която се разпространяват ефективни идеи.От друга страна, за да не настъпи хаос, трябва да се намери баланса между креативното мислене и запазването на съществуващите, познати процеси и структури. За да е ефективна, творческата мисъл трябва да се основава на споделено виждане. Доказано е, че за креативното мислене са благоприятни тиймбилдинг упражненията, които изискват критичен анализ и решаване на проблеми в среда, преодоляваща традиционните ограничения на работното място. За да може един екип възможно най-успешно да постигне дадена цел, например да построи картонен болид за Формула 1 според определени указания, трябва да разполага с пространство и свобода за новаторски идеи и решения на възникналите въпроси и предизвикателства.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles