Ангажираност на служителите

Ангажирайки екипа, му вдъхвате сили и премахвате всяка пречка по пътя към успеха.

За да осъзнаем какво е ангажираност на служителите, трябва да обърнем внимание на поколението Y, наричано още Милениум поколение – хората, навършващи пълнолетие в началото на 21-ви век. Защо ли? Тъй като най-вероятно те са Вашият целеви пазар. За да разберем какво ги кара да се чувстват ангажирани, е нужно да видим как целта влияе на хората, важни за Вашия бизнес. В своята книга „Силата на целенасочеността“ Джон О'Брайън и Андрю Коув изследват 100 водещи организации в целия свят, за да открият тяхното определение за цел, стойност и визия. Когато уточняват най-важните показатели за бизнес успех в днешния възстановяващ се от финансовата криза свят, 61% от хората посочват влиянието върху обществото и околната среда, 56% - доходността, а 49% - нововъведенията и предприемачеството. Мнозинството от участниците в проучването са съгласни, че ясната цел влияе върху визията на организациите, взимането на стратегически решения, ангажираността на персонала и оттам на постиганите резултати. Служителите се чувстват истински приобщени, когато им се възложат отговорности, които те разбират и чувстват близки. Така знаят мястото си в цялостната картина. Усещат доверие и са отговорни без постоянен контрол. Имат личностна и интелектуална свобода и са наясно с ролята си в екипа – къде могат да помолят за помощ и да се радват на успех. Често получават признание и в резултат на това продължават да развиват своите умения. Така отдадени, хората разкриват пълния си потенциал и бизнесът върви напред. Ангажираността е основната предпоставка за създаването на силен, сплотен екип, в който всички гледат в една посока, работят и се чувстват като едно цяло. Да приобщите служителите си означава да повярвате в сърцето и ума на отделния човек, така че той да бъде готов да преодолее всяко препятствие по пътя към успеха на своята мисия. Хората могат да са истински ангажирани, когато имат идеи и възможности със смисъл и резултат за самите тях.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles