Crescendo

Зазвучавате като оркестър само за час!

30 минути - 2 часа
На закрито
Сътрудничество
16 - Неограничен

Описание на програмата

Crescendo е адаптация на популярната по света тиймбилдинг програма Orchestrate на Catalyst Global. За Crescendo се нуждаете от една зала и един час.

Разработен е уникален подход, който дава впечатляващи резултати, дори когато участниците нямат никакъв музикантски опит. Всеки получава класически струнен инструмент - цигулка или виола. По специално разработен модел участниците разучават частите от произведението, което ще изпълняват. Класическата музикалната творба е адаптирана за целта. На финала, под съпровод, оркестровите секции свирят в синхрон прекрасна музика и звучат като истински струнен оркестър.

Защо Crescendo?

Много екипи са претоварени в офиса и са настигнати от стреса на всекидневните дейности. Най-честите причини са свързани с недостатъчно добра комуникация или липса на удовлетворение. Crescendo е илюстрация как тези фактори могат да се преодолеят.

Crescendo създава свежа, комфортна и творческа атмосфера на взаимодействие и чувство за удовлетворение.

Crescendo е елегантна програма, която може да бъде фокусът на едно събитие или да се проведе в интервала между две части на конференцията. Възможно е да се случи преди или след вечеря, като специален комплимент към делегатите.

Свържете се с нас, ние с удоволствие ще обсъдим с Вас как най-добре можем да впишем Crescendo в програмата на Вашето корпоративно събитие.

Резултати за развитието на екипа

Малко са хората, способни да се научат да свирят класическа музика за по-малко от час. Но екип от хора, които работят в синергия, може да постигне това. В бързо променящите се бизнес обстоятелства е жизненоважно членовете на екипа да успяват да се адаптират бързо; да приспособяват своите умения и роли, за да бъдат ефективни и успешни. Crescendo постига повече от това, защото впечатлява самите участници какво могат да постигнат за кратко време, без да поставят сами граници на своите възможности.

Препоръки от клиенти

Търсихме нещо уникално и разтърсващо и го открихме в Crescendo. Програмата промени нашето мислене и ни показа как с пълна отдаденост и старание можем да надминем себе си!

Ericsson

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.