Outbreak - Defeat the Virus

Може ли екипът Ви да разшифрова кодовете, за да създаде ваксина и да спаси света?

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование
12 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите гледат интригуващо видео. Научават, че преди няколко месеца е бил открит синтетичен вирус, който разрушава способността на хората да си комуникират и да си сътрудничат. Видеото разкрива историята на екип от международни учени, които докато разработват ваксина срещу вируса, са се заразили от него. В резултат на това не им е възможно да си сътрудничат и за закодирали и скрили своите открития за вируса.

Участниците в програмата са изправени пред предизвикателството да открият ваксината и да спасят света! В това търсене те трябва да отворят кутиите, да разшифроват кодовете и да отнесат подходящите ДНК проби за анализ. За да отворят първата кутия и да започне търсенето, видеото ги инструктира да се консултират с уебсайта на лабораторията.

Трябва да работят бързо. В стаята екранът показва живия образ на вируса под микроскоп с голямо учеличение. Могат ли да открият ваксината, преди синтетичният вирус да мутира, да разруши бариерата на неутралните клетки и инфекцията да се разпространи?

Резултати за развитието на екипа

Outbreak е забавна и обучителна програма, която подобрява уменията за работа в екип и решаване на проблеми в приятна и спокойна среда. Ефективната комуникация и активното слушане са важни за успеха.

В хода на играта членовете на екипа осъзнават, че индивидуалният талант, силата и способностите на всеки човек са важни за ефективността на екипа. Екипите се научават да работят ефикасно и ефективно за ограничено време, като развиват колективните си умения за решаване на проблеми.


Contact Us