Situation Room

Поемете контрола

1 - 1.5 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
6 - Неограничен

Описание на програмата

Situation Room е вълнуваща бизнес игра. Екипите гледат серия от видео клипове, за да отворят заключени кутии, да се справят с няколко предизвикателства и да изпълнят Специална Операция, за да разкрият престъпна група.

Гледат се видео клипове в няколко момента по време на събитието, които дават информация за актуалностите по случая в реално време. Времето се отброява, за да знаят екипите колко време остава до следващата актуализация. Куфарче със заключени отделения (ALPHA / BRAVO / CHARLIE / DELTA) играе важна роля в тиймбилдинг програмата. Когато екипите успеят да отключат някое от отделенията на куфарчето, получават ценна информация за предизвикателствата и ресурсите, с които да се справят с тях, за да предадат информацията на Специалните Части. Сигурно устройство (iPad и Situation Room APP) осигуряват връзка към „Специалните Части“, за да могат екипите да представят своите констатации.

Резултати за развитието на екипа

В Situation Room, екипите са предизвикани да мислят стратегически и да прилагат гъвкави начини на работа, за да свържат правилните хора и информация в точното време. В резултат на това, участниците разбират и оценяват важната роля, която комуникацията играе в ситуационното лидерство и доброто представяне, когато екипът е под напрежение.

Завладяващата тема на тиймбилдинг програмата и внимателно подбраните предизвикателства осигуряват пълна ангажираност на всички участници, както и ясно развитие и разбиране на индивидуалните силни и слаби страни, груповата динамика и силата на работата в екип.

physical distancing

Physical Distancing

This activity can been designed to adhere to physical distancing guidelines. We modify the program to avoid game materials and handouts that need to be passed between participants. And, avoid anything where you have to get too close! Our skilled facilitators will be there to guide your participants throughout the experience, ensuring that as well as keeping to social distancing protocol each participant is engaged and having an enjoyable learning experience. Get in touch to find out how we can customise this experience for physical distancing and your team.

Related Testimonial

Situation room беше част от нашата годишна конференция като за цел имахме развитие на ситуационно лидерство и гъвкаво мислене. Събитието имаше огромен успех. Много поуки и страхотно преживяване! Благодарим ви!

Request a Quote