Situation Room

Поемете контрола

1 - 1.5 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
6 - Неограничен

Описание на програмата

Situation Room е вълнуваща бизнес игра. Екипите гледат серия от видео клипове, за да отворят заключени кутии, да се справят с няколко предизвикателства и да изпълнят Специална Операция, за да разкрият престъпна група.

Гледат се видео клипове в няколко момента по време на събитието, които дават информация за актуалностите по случая в реално време. Времето се отброява, за да знаят екипите колко време остава до следващата актуализация. Куфарче със заключени отделения (ALPHA / BRAVO / CHARLIE / DELTA) играе важна роля в тиймбилдинг програмата. Когато екипите успеят да отключат някое от отделенията на куфарчето, получават ценна информация за предизвикателствата и ресурсите, с които да се справят с тях, за да предадат информацията на Специалните Части. Сигурно устройство (iPad и Situation Room APP) осигуряват връзка към „Специалните Части“, за да могат екипите да представят своите констатации.

Резултати за развитието на екипа

В Situation Room, екипите са предизвикани да мислят стратегически и да прилагат гъвкави начини на работа, за да свържат правилните хора и информация в точното време. В резултат на това, участниците разбират и оценяват важната роля, която комуникацията играе в ситуационното лидерство и доброто представяне, когато екипът е под напрежение.

Завладяващата тема на тиймбилдинг програмата и внимателно подбраните предизвикателства осигуряват пълна ангажираност на всички участници, както и ясно развитие и разбиране на индивидуалните силни и слаби страни, груповата динамика и силата на работата в екип.

Препоръки от клиенти

Situation room беше част от нашата годишна конференция като за цел имахме развитие на ситуационно лидерство и гъвкаво мислене. Събитието имаше огромен успех. Много поуки и страхотно преживяване! Благодарим ви!

PZ Cussons

Contact Us