Island Survivor

Може ли екипът ви да оцелее на острова достатъчно дълго, за да бъде спасен?

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

Teams Екипите са заседнали на остров. За да избягат, те трябва да забележат преминаващ кораб и да му изпратят сигнал. Докато чакат, трябва да се адаптират към островния живот, за да оцелеят.

Островът, представен на таблета, е разделен на девет зони. Във всяка зона те са изправени пред поредица от предизвикателства, фокусирани върху различни аспекти на оцеляването на острова, включително водата, времето, първа помощ, изграждане на приюти, сигнализация и други подобни. Изхвърлени на брега предмети ще им помогнат да отговорят на предизвикателствата. Успешното изпълнение на задачите ще им даде жизненоважни умения за оцеляване.

Екипите трябва да придобият достатъчно познания, за да оцелеят. Твърде много време прекарано в дадена зона ще отнеме от времето им за придобиване на нови познания и техники за оцеляване. Ако пък изкарат малко време в дадено място, няма да успеят да набавят нужната информация. След като напуснат зона, те не могат да се върнат в нея.

Екипите в крайна сметка определят името на кораба и кога той ще мине. Успешните екипи сигнализират за кораба и са спасени. Отборът с най-много точки се обявява за победител.

Резултати за развитието на екипа

За да оцелеят на острова, екипите трябва да разработят стратегия и да я прилагат с ловкост. Знанието кога да преминат към следващата зона и кога да се задържат по-дълго също изисква активно общуване и вземане на бързи решения. Екипите се забавляват като трупат знания за реални умения за оцеляване в дивото. Ограниченото време и ресурси поставят на изпитание динамиката на екипа. Всяка зона позволява разпределението на задачите на хората в екипа, така че всеки да участва и да допринася за общата цел. Програмата Island Survivor може да бъде напасната според нуждите ви и да представлява едночасова сесия или да е задълбочена тренерска игра с продължителност 3 часа.

remote teams


Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! Love the theme but want a face to face or hybrid solution? Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.