Speak Up Speak Out

Мисия, визия и ценности - обсъждане и осмисляне.

1 - 3 часа
На закрито
Сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Когато е необходимо да приобщите хората си към мисията, визията и ценностите на компанията, препоръчително е това да стане по елегантен и лесен за възприемане начин. Speak Up, Speak Out е платформа, с помощта на която участниците осмислят корпоративните ценности и оценяват факторите за постигане на успех в екипната работа.

В рамките на играта, на дискусия се подлагат серия от твърдения. Участниците посочват степента, до която са съгласни или не с тях и се аргументират. Това провокира обсъждане, в което думата има всеки участник, за да изрази и защити своето мнение.

Speak Up Speak Out стимулира екипа да открие практическото приложение на корпоративните ценности. Програмата подмага разбирането как се използват и прилагат те в ежедневни работни ситуации.

Speak Up Speak Out е интерактивен и лесен подход, който улеснява преминаването от теория към практически действия.

Искате корпоративните ценности действително да имат смисъл за хората? Speak Up, Speak Out.

Защо Speak Up, Speak Out?

  • Подпомага разбирането и възприемането на корпоративните ценности.
  • Насърчава продуктивната комуникация между екипите.
  • Поставя ценностите в контекста на отделната личност, екипа и цялата компания.
  • Дава възможност на участниците да излязат с общи идеи относно екипната работа.
  • Открива общи идеи и ценности за повече хора.

Резултати за развитието на екипа

Самостоятелна и фокусирана дискусия, по време на която членовете на екипа получават възможност да изразят мнение. Speak Up, Speak Out насърчава продуктивната комуникация, тъй като участниците имат възможност, както да говорят, така и да слушат. Разнообразието от приложения включва възприемането на мисия, визия и ценности; стратегии за обслужване на клиенти; споделяне на добри практики и изследване на фирмената култура. Дискусиите се обобщават в единствения по рода си формат - "Деветкаратов диамант". Той регистрира изводите с висока стойност за екипа и на тази база предоставя планове за действие със срокове за изпълнение и отчитане за 3, 6 и 9 месеца напред.

Related Testimonial

Енергията, откровеността и доверието, което участниците демонстрираха, споделяйки възгледите си, бяха невероятни. Горещо препоръчвам Speak Up Speak Out на всяка компания.