Кураж

Смелите екипи работят в среда на доверие, принадлежност и почтеност.

courageous teams

Смелите екипи работят в среда на доверие, принадлежност и почтеност. Те имат инициативата да поемат заедно по-сложни проекти, за да постигнат повече. Заедно те упорстват, когато са изправени пред предизвикателства и приемат промяната без страх.

Смелите служители имат вяра в себе си. Те се опитват повече, доверяват се повече и обсъждат по-открито. Като член на екип те се чувстват оценени и ценят другите. Хората, които се чувстват доверени и подкрепени от екипа си, излизат от зоната си на комфорт и се изправят пред нови предизвикателства.

Развитието на смелостта отнема време и се тренира. Лидерите на екипите играят жизненоважна роля. Те трябва да проявяват положително отношение и да насърчават всички членове на екипа да говорят с желание и да споделят своите идеи. Превърнете активното слушане в навик. Проявете интерес към мнението на другите, като задавате въпроси. Подхранвайте среда, в която е добре хората да се идентифицират, когато не знаят отговора. Когато всички се чувстват включени и тяхното мнение се оценява, креативността и дискусията се случват лесно.

Лидерите трябва да насърчават открита, честна комуникация, която е фокусирана върху решенията. Дайте подкрепа на членовете на екипа, които се осмеляват да обсъждат това, което не работи, и да повдигат потенциално чувствителни въпроси. Насърчаването на хората да имат смелост да се изкажат ще позволи на екипа да премине през проблеми, да намери изходи и да вземе смели решения.

От съществено значение е да се предоставят възможности за опознаване на всеки член на екипа и стойността и уменията, с които те допринасят. Разбирането и оценяването на отделните таланти в групата дава възможност на екипите да преценят цялостно и точно възможностите и да се справят с целта си. Чрез споделяне на опит те могат да рефлектират върху миналото, за да оценят рационално риска, да вземат решения съвместно и да избегнат необмислени, непродуктивни действия.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас