BeatsWork

Вдъхновяваща дръм сесия

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
20 - Неограничен

Описание на програмата

Тиймбилдинг програма, в която екипът се превръща в голям перкусионен оркестър. Безсъмнено BeatsWork е вълнуващото събитие, което впечатлява с мащаба си! Заразителният ритъм на музиката завладява всички участници и подпомага синхронизирането на действията помежду им.

Beats Work е разработен по специален модел за развитие на умения за слушане и унифициране действията на хората в групата. Професионален перкусионист подпомага разучаването на ритмичните фигури. С помощта на специални подготвителни упражнения за усещане на ритъма участниците преминават към същинското музициране. Всяка групa изучава различни инструменти и създава собствени ритми. С нарастването на увереността и уменията, отборите се събират заедно за подготовката на силно енергизиращ финал.

Всеки се включва с желание и намира място в общото звучене на перкусионния бенд. Предизвикателството е представително за екипна работа в действие. BeatsWork демонстрира как, когато отделните личности работят заедно в екип и съгласуват действията си, стават неудържима и завладяваща сила.

Дръм сесиите са популярни и приложими в рамките на различни събитийни прояви. В Beats Work предимствата са изключителната гъвкавост и възможност това да бъде пълноценно тиймбилдинг предизвикателство или мощен енергизиращ и вдъхновяващ елемент от целодневната програма на семинар, конференция или работна среща.

Ако засилването на чувството за единство и екипна принадлежност е важна цел за Вашия тиймбилдинг, не се колебайте да предизвикате служителите и гостите в дръм шоуто BeatsWork. Споделените постижения гарантирано освобождават енергията на екипа и експонират най-силните страни на участниците.

Резултати за развитието на екипа

Когато всеки участник и екип изпълняват ролите си и работят в синергия, успехът идва за цялата група. Така се получава краен резултат, който е много повече от сумата на индивидуалните усилия. BeatsWork служи за запомнящ се пример за силата на екипната целенасоченост.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Участвали ли сте някога в Beatswork? Грабвало ли ви е чувството на единство, което програмата създава? Какво ще кажете да направите още една стъпка и да споделите това положително преживяване с други? Потърсете вътрешни доброволци, които да организират и проведат събитието с групи от местната общност – създайте спонсориран оркестър по самба и посвирете в детското отделение на местната болница или в дом за възрастни хора. Възможностите да правите добро и да постигате фантастичните резултати на това завладяващо тиймбилдинг занимание са безкрайни.

Препоръки от клиенти

Трябваше да видите лицата на участниците! Работил съм с повечето от тях в офиса и останах удивен как излязоха от черупките си. Бяха толкова ентусиазирани – свиреха, танцуваха, дори пееха, и то чудесно!

TomTom

Contact Us