Трансформационно мислене

Свързва характера с ефективността

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Трансформационното мислене позволява на хората и екипите да създават промяна, да дават най-доброто от себе си и да постигат траен успех. В екипен план то се гради върху споделена визия, отговорност и автентичност. Повечето хора имат вкоренени самоограничаващи убеждения, заради които не се стремят да правят и да имат повече. Трансформационното мислене често е отражение на трансформационния лидер. Той не само изпълнява стандартните за добрия ръководител задачи да направлява, наблюдава, организира и контролира работата на персонала, а създава основа за успех с ясно изразена визия и структуриран план за постигане на целите.Тъй като трансформационното мислене свързва същността на човека с начина, по който той работи, трансформационните лидери трябва да имат персонализиран стил на управление. Те разбират стила на работа на всеки член от екипа си и поставят задачи, мотивират и подхождат към грешките по индивидуален начин според конкретния човек. Така помагат на служителите да открият най-добрите си страни и да оптимизират ефективността си. Трансформационните лидери са прекрасен модел за подражание, действайки с размах и страст както на думи, така и на дела. Те уверено предават на екипа си позитивизъм и ентусиазъм, като го вдъхновяват да вярва във възможностите си. Изслушват го и създават среда, благоприятна за креативност и новаторство. Така насърчават гъвкавото мислене и премахват пречките за промяна. Тиймбилдинг програмите могат да се използват като силна метафора на големите постижения, за които спомага трансформационното мислене. Един такъв пример е събитието Orchestrate, при което участниците се научават да свирят заедно като оркестър за по-малко от два часа. Те преодоляват ограничаващите ги убеждения и натрупват увереност, като се справят с необичайна задача чрез строен план за действие. А в този случай всички свирят като един, което има мощен ефект и променя мисленето.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles