Trust or Bust

Бизнес игра. Действието се развива на летище.

1 - 3 часа
На закрито
Съревнование
8 - Неограничен

Описание на програмата

Trust or Bust е ролева игра, в която действието се развива на митницата на международно летище. Участниците са в ролите на митнически инспектори, пътници и пренасящи контрабандни стоки (DVD, пари). Те минават през серия от забавни дейности. Следят за езика на тялото, изражението на лицето, речта, като тренират уменията си за разпознаване на истина и лъжа. Тези умения се подлагат на тест, когато участниците поемат ролята на пристигащи пътници или митничари.

Следва дебриф, в който съдържанието се разглежда в бизнес контекст.

Защо Trust or Bust?

Способността да се разпознава истината от лъжата Ви позволява да изградите по-добри бизнес отношения, основани на доверие. Уменията, усвоени в играта, подпомагат процеса на вземане на решения, в който участват различни хора. Тези умения дават конкурентно предимство на служителите в бизнес общуването.

Trust or Bust, интелигентна бизнес симулация, поставя основите на взаимното разбиране и доверие, които са ключови за работата в екип.

Насърчете хората си за по-добра комуникация с Trust or Bust!

Резултати за развитието на екипа

Научете екипа на умения и техники за създаване на доверие за продуктивни бизнес отношения. Стимулирайте ги да бъдат гъвкави събеседници и да проявяват разбиране и да демонстрират асертивно поведение.

physical distancing

Physical Distancing

This activity can been designed to adhere to physical distancing guidelines. We modify the program to avoid game materials and handouts that need to be passed between participants. And, avoid anything where you have to get too close! Our skilled facilitators will be there to guide your participants throughout the experience, ensuring that as well as keeping to social distancing protocol each participant is engaged and having an enjoyable learning experience. Get in touch to find out how we can customise this experience for physical distancing and your team.

Related Testimonial

За нашия екип по продажби Trust or Bust беше много ефективен и експериментален начин на учене и развиване на NLP умения. Това умение определено е конкурентно предимство.

Request a Quote