Go Team Interactive high-tech treasure hunt

Преглед

 • 1 час - 4 часа
 • На открито
 • Съревнование и сътрудничество
 • Минимум: 10
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

Високотехнологичен модел на популярните treasure hunt предизвикателства. Он лайн базирана игра с неограничени възможности за интегриране на различни задачи.

Описание на програмата

Go Team мобилизира участниците да бъдат максимално активни в търсене на предизвикателства, които се намират в онлайн платформа и са разпределени по картата на съответиня районл. След като екипите достигнат определено мястот, получават чрез GPS различни предизвикателства под формата на въпроси, указания, картинки и музика, които решават съвместно.

Актуализация в реално време

Актуализациите, обратната връзка и точките се обновяват в реално време, докато екипите напредват в състезанието. При завръщането в базата се прави преглед на представянето на всеки екип.

Индивидуални решения

Творческата платформа се адаптира към всички нива на умения и всякакви видове терен. Състезанието Go Team може да се провежда на оживени градски места, по необработени трасета, в гористи местности или дори във водни басейни.

Адаптивност

Приложението Go Team може да работи с неогпаничен брой екипи.
 

За повече информация относно Go Team посетете www.goteam.guru

Go Team – Иновативният тиймбилдинг се среща с най-новите технологии

Резултати за развитието на екипа

Go Team is well know for its ability to facilitate improved communication in the group as it encourages open communication and discussion. It improves relationships and in turn the quality of work produced. Go Team also motivates employees by creating a level playing field where everyone is free to express their ideas and opinions and ultimately motivating them to take on new challenges. Go Team takes teams outside their normal work environment and encourages them to think creatively. Working with others who they may not normally work with breaks down barriers and builds trust factors between employees and inspires creativity and fresh thinking. The challenges in the Go Team app ensure that participants develop problem solving skills. Teams learn that failure can lead to success as they modify the way they approach a challenge, thinking rationally and strategically to change and improve their process.

For more information on Go Team visit www.goteam.guru

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

 • Контрол на бюджета
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Енергизиране
 • Предприемачество
 • Върхови постижения
 • Забавление и мотивация
 • Управление на промяната
 • Общуване и комуникация
 • Лидерство
 • Планиране
 • Управление на риска
 • Насърчаване на креативността
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.