Chris Grossick

Chris Grossick

Стратегическо подобрение на продажбите и маржа

LinkedIN: Chris Grossick

Аз съм въвеждал подобрения на световно ниво в областта на продажбите и маржа на широка гама продуктови категории за водещи международни компании.

Постигал съм го чрез:

  • разработване на търговски и рекламни стратегии и внедряване на промени
  • силна търговска прозорливост в продуктовото развитие, избора на най-успешните практики и преговорите за покупко-продажба
  • изграждане и усъвършенстване на екипи с различни функции и култури
  • подобрения в планирането, логистиката и управлението на качеството

Articles by this Author