Placeholder Image

Marius Blajut

Ръководител на отдел и старши фасилитатор

LinkedIN

Изучава човешката природа, съзнание и взаимодействието между хората в различни ситуации и организации.

Marius Blajut има над десетгодишен опит в провеждането на събития, които учат и вдъхновяват. Той оглавява динамичен екип в Universum Румъния, посветил се на постигането на промяна в компаниите чрез повече възможности за отделните служители.