Мисия, визия и ценности

Публикувано на 28.02.2014 г.

На 140 участника бяха раздадени схеми от картон за маркиране, надписване, разрязване и сгъване в четири еднакви форми. След това формите се подреждат като пъзел за направата на огромна пирамида.

Участниците бяха разделени на 24 по-малки екипа. Разпределиха ролите и ресурсите и бързо успяха да направят пирамидите на екипите. След това отделните пирамиди на екипите бяха съединени в октаедър от други екипи. Така се постигна взаимодействие и сътрудничество между екипите и се предостави възможност за интегриране на ресурси и умения.

С така получените форми се изгради много по-голяма пирамида на три нива на цялата организация. Екипи 12 – 24 осигуриха основата, екипи 5 – 11 средното ниво, а екипи 1 – 4 върха на пирамидата.

След това огромното произведение бе украсено с новите мисия, визия и ценности на компанията, което подпомогна те да бъдат възприети и разбрани от всички участници. По същия начин, по който пирамидата бе изградена с екипна работа и споделяне на ресурси, така и компанията може да постигне успех като разяснявамисията, визията и ценностите на ниво отделен служител, екип и цяла организация, както е представено чрез завършената пирамида.

Flat Out Pyramids е увлекателна и забавна и истински целенасочена тиймбилдинг игра. Flat Out Pyramids приобщи членовете на екипа ни към визията и мисията на компанията.”

Anthony Sutcliffe, Директор Глобални доставки”, Kingfisher Asia Limited

Flat Out Pyramids тиймбилдинг програма

Всички истории от клиенти