Dace Stipniece

Dace Stīpniece

Ентъртрейнър в UPAS Латвия

Dace Stīpniece - LinkedIN

Ентъртрейнър | Събитиен мениджър | Фасилитатор на събития | Мениджър за Латвия в Catalyst Baltic | Фасилитатор на обучения във FreshBiz

Dace Stīpniece има солиден опит в провеждането на обучения и впечатляваща биография в областта на мениджмънта. Тя е експерт в управлението на събития, тиймбилдинга, младежките програми, мениджмънта и екипната работа. Има професионални умения като организатор, домакин, фасилитатор и модератор на обучения с различни групи от 6 до 200 и повече човека. Съчетавайки отлично познаване на местната култура със световно признати методи, тя се отличава с безупречната реализация на събития, които са едновременно забавни и образователни (т.нар. ентъртрейнинг).

Articles by this Author