Екипът на IHG с фокус върху общуването

Публикувано на 3.07.2017 г.

Неотдавна на своята лидерска конференция Британската мултинационална хотелиерска компания Intercontinental Group използва тиймбилдинг програмата на Catalyst Bridging the Divide, за да наблегне върху ефективното общуване и обслужването на клиенти.

Разпределение на ролите и отговорностите

Екипите получиха специфични участъци от моста, наръчник с инструкции, както и необходимите материали и инструменти, за да конструират съответната част. Бързо разпределиха ролите и прецениха ресурсите си, за да очертаят ясен строителен план. Това беше решаващо за успеха, защото всяка отделна група създаваше план за своя участък, но друг екип го изпълняваше!

coffee themed business game

Планиране и строеж

В продължение на час отборите споделяха плановете си и си сътрудничиха при конструирането на съседните части, за да се уверят, че съвпадат – нелека задача, като се има предвид, че дизайнът на моста умишлено включваше ъгли и наклони! Използваха всички налични средства за комуникация като „имейли“ и „кол центрове“, за да обменят данни и да уточняват и потвърждават информацията.

Съединяване на частите

С наближаването на крайния срок екипите бързаха да изяснят последни детайли и добавяха финални щрихи към частите на моста. След това предоставиха своите завършени продукти на „клиентите“, които потвърдиха, че отговарят на плана. Вълнението се повиши при сглобяването на моста и избухна смях, когато някои участъци се оказаха не според очакваното.

Тестване на моста

След кратък разбор на преживяванията и основните изводи от следобедните занимания, участниците се върнаха в залата, за да тестват готовото съоръжение. Управителният директор на IHG получи честта да управлява по него камион с дистанционно. Съпътствана от развълнуваните възгласи и смеха на делегатите, колата успешно премина по моста.

За спомен, доказващ какво може да се постигне, когато всички работят заедно за една обща цел, участниците позираха за обща снимка с великолепния кръгъл мост.

Всички истории от клиенти