Колаборативно и иновативно предизвикателство за Dunnhumby

Публикувано на 1.06.2019 г.

Годишният ден извън офиса на Dunnhumby се проведе на 9 - 11 ноември 2018 г. в Crowne Plaza, Джайпур, Индия. Това беше единственият повод през годината, когато целият екип щеше да се събере. Ръководният екип в Dunnhumby търси вълнуващо, запомнящо се занимание, което би накарало служителите да общуват помежду си в организацията. D'frens, водещата компания за тиймбилдинг в Индия и изключителният лицензиант на Catalyst Global за региона, беше поканена да разработи и изпълни експериментална дейност, която да е насочена към ключовите цели на Dunnhumby.

Цели

  • Екипна работа
  • Колаборация
  • Взаимно уважение
  • Предприемачески дух
  • Колективно креативно мислене
  • Стратегическо развитие
  • Взимане на решение в група
  • Екипна динамика

 Dunnhumby Food Truck Challenge

В деня

В слънчевата неделя на 10ти ноември, в градините на Crowne Plaza Джайпур, в екипи от по 20, общо 300 човека взеха участие в предизвикателството "Food Truck", идея, базирана на новия и бързо развиващ се бизнес модел.

На екипите се раздадоха писма, в които е описано какво се очаква от тях като предприемачи. В инстукциите се включваше каква е основната съставка, която ще ползват профила на клиентелата и други подробности.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

След кратко време за разработване на стратегия, екипите започнаха да планират своя бизнес от нулата. С определени роли и отговорности екипите се разделиха на работни групи. Някои построиха и проектираха камиона за храни, а други формулираха маркетингов план.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Резултатите

Всичко завърши успешно и всички хора взеха активно участие. Събитието насърчи участниците да мислят извън кутията и да разберат важността от иновациите и творчеството, което беше ясно демонстрирано в разнообразието на представените храни. Те се научиха практически за планирането като екип, решавайки за менюто и представяйки окончателният продукт пред журито.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Food Truck идеята събра участниците около общ проект. Програмата изискваше хората да работят добре заедно в екипи, в зависимост един от друг чрез поредица от задачи, включително разпределяне на ресурси, възлагане на отговорности, споделяне на информация и най-добри практики и фокусиране върху обща цел. Също така участниците осъзнаха мащаба на това, което могат да постигнат, ако си сътрудничат и работят добре заедно. В крайна сметка тиймбилдингът ги остави с чувство на удовлетворение, гордост и принадлежност.

Всички истории от клиенти