Food Truck Challenge

Представете си го, за да го създадете!

2 - 3 часа
На закрито
Съревнование
16 - Неограничен

Описание на програмата

На всеки екип се казва най-важното - местоположението, типа клиентела и времето, с което разполагат за създаване на Food Truck. Разполагайки с тази информация, екипите трябва да помислят за всеки аспект от създаването на бизнеса, включително бранда, отличителното им ястие, гарнитури, презентация на храната и ценообразуване. Започва планирането на времето, екипите създават стратегия и идея и разпределят отговорностите. След това се впускат в създаването на истински Food Truck. Времето изтича! Екипите презентират тяхното специално ястие на Мастър Шефа. Междувременно журито решава, кой е създал най- добрия Food Truck бизнес.

Резултати за развитието на екипа

Food Truck е колаборативна програма, която помага на служителите да развият способностите си за работа в екип, комуникация и управление на времето. Броят и разнообразието от задачи, които трябва да бъдат изпълнени, насърчава участниците да осъзнаят колко е важна организацията и планирането. Помага индивидуално на всеки да разбере какви са силните му страни и да бъде отговорен за задачите, които поема, знаейки колко е важна ролята му за постигането на крайния резултат.

Related Testimonial

Food Truck предостави добра възможност за обучение на членовете на екипа ни, за да демонстрират скрития си талант и по-важното да се свържат и да си сътрудничат с различни участници. Бих препоръчал тази програма и на други екипи в HSBC / HDPI.