Food Truck Challenge

Представете си го, за да го създадете!

2 - 3 часа
На открито
Съревнование
16 - Неограничен

Описание на програмата

На всеки екип се казва най-важното - местоположението, типа клиентела и времето, с което разполагат за създаване на Food Truck. Разполагайки с тази информация, екипите трябва да помислят за всеки аспект от създаването на бизнеса, включително бранда, отличителното им ястие, гарнитури, презентация на храната и ценообразуване. Започва планирането на времето, екипите създават стратегия и идея и разпределят отговорностите. След това се впускат в създаването на истински Food Truck. Времето изтича! Екипите презентират тяхното специално ястие на Мастър Шефа. Междувременно журито решава, кой е създал най- добрия Food Truck бизнес.

Резултати за развитието на екипа

Food Truck е колаборативна програма, която помага на служителите да развият способностите си за работа в екип, комуникация и управление на времето. Броят и разнообразието от задачи, които трябва да бъдат изпълнени, насърчава участниците да осъзнаят колко е важна организацията и планирането. Помага индивидуално на всеки да разбере какви са силните му страни и да бъде отговорен за задачите, които поема, знаейки колко е важна ролята му за постигането на крайния резултат.

Препоръки от клиенти

Food Truck беше страхотен успех. Всички бяха много ангажирани по време на програмата. Екипите казаха, че споделянето на добри практики и иновативно мислене по време на програмата им е помогнало да се представят по- добре.

Dunnhumby

Contact Us