Flat Out On the Buses

Конструиране на автобуси и състезание с тях

3 - 4 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
20 - Неограничен

Описание на програмата

С помощта на подробни конструкторски планове всеки екип превръща плоски картонени детайли в огромен автобус. Управлението на времето е ключов фактор в процеса.

С ясното разбиране за търсения краен резултат, екипите бързо виждат, че трябва да управляват отлично своя проект, за да успеят да завършат заданието навреме и да оползотворят по най-добрия начин ограничените ресурси, с които разполагат. Екипите могат да решат да оформят под-екипи и да раздробят общия сложен проект на по-малки задания където приносът на всеки един участник е важен за финалния успех.

След като го изградят, екипите украсяват автобуса, като използват корпоративна символика, лога и цветове, чрез които могат ефектно да комуникират посланията на компанията Ви или пък темата на конференцията.

Кулминацията на предизвикателството е моментът, в който екипите „се качват“ в автобуса и се състезават за скорост и контрол до следващата спирка.

Резултати за развитието на екипа

В играта On the Buses, екипите се научават да си взаимодействат ефективно и да прилагат умения за управление на ресурси и време. От тях се очаква да осмислят общата цел и да разделят един сложен проект на по-малки части - ясно определени и изпълними в определения срок. В тази игра всеки член на екипа има собствена роля, разбира какво се иска от него и осъзнава значението на личния си принос в цялостния проект. Правилното дефиниране на задачите и комуникацията са от ключово значение за успешното постигане на успех. Екипите откриват как привидно невъзможното става постижимо и как истинското лидерство и работещите идеи често идват от най-неочакваните хора.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Играта On the Buses дава възможност за набиране на средства за училища или благотворителни организации. Екипите могат да правят залагания за състезанието или да отидете едно ниво по-нагоре и преди събитието да намерите спонсори, които да се рекламират на автобуса, като събраните средства да дарите на избрана от Вас благотворителна организация.

Отличен начин да се подчертае значението на ефективната комуникация; нуждата от изграждане на стратегия, за да се изпълни един проект успешно от екип, за определен срок. Добре е да си на открито, далече от монитора и в същото време да правиш нещо забавно с колегите си.

Pandora

Request a Quote