Разпознаваемост на бранда

Насърчавайте служителите си да бъдат посланици на Вашия бранд.

teams participating in animate team building activity

Една важна стратегия за подобряване ангажираността на служителите и за сплотяване на екипите е тяхната обвързаност с бранда на компанията. Ако се стремите да ги превърнете в посланици на марката, ще постигнете голям ефект върху задържането на персонала и стойността на бранда. Клиентите възприемат служителите като надежден източник на информация, ето защо те придават автентичност на бранда и спомагат за изграждането на емоционална връзка с хората, които взаимодействат с него.Марката трябва да е неделима част от фирмената култура и ценности. Нужно е служителите да разбират бранда и да знаят как ефективно и точно да го представят и да работят с него. Това изисква обучението им върху фирмената брандова стратегия и до известна степен възможността на всеки да допринесе за развитието му. За целта са необходими доверие, взаимодействие и сътрудничество между отделите.Задължение на лидерите е да превърнат служителите в посланици на бранда. Ръководителите трябва да са изцяло отдадени както на фирмената култура, така и на марката, последователно и ясно. Лидерските тренировъчни програми с фокус върху бранда им помагат да разработят стратегии, с които екипът им да постигне определени, свързани с марката цели.Catalyst Global предлага различни програми за тиймбилдинг, фирмени дни извън офиса, лидерски обучения и въвеждане в работата, които могат да подпомогнат ангажираността на служителите и тяхната информираност относно бранда и брандовата стратегия.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles