Essence of Excellence

Отборите създават и промотират собствени парфюми

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование
4 - Неограничен

Описание на програмата

Поръчковите парфюми са обвити в елегантност и суета. Но зад лъскавите продукти стоят екипи от професионални алхимици, анализатори и маркетолози, които експериментират с различни екзотични екстракти. Целта е да уловят същността и да удовлетворят претенциозните очаквания на клиентите.

Essence of Excellence поставя екипите в тази роля. Те трябва да създадат индивидуален аромат, който се харесва от определен целеви пазар.

Правенето на парфюми е емоционален бизнес. Всички работят бързо и ефикасно, внимателно подбират съставките, подходящи за различни настроения и с характерни качества. Успешните екипи разбират света през очите на клиентите. Целта е да се създаде нов парфюм и свързана с него маркетингова кампания, като се работи в кратки срокове.

След като са се запознали с основите на правенето на парфюми, участниците смесват основната, средната и върховата нотки в създаването на нов бранд. В Essence of Excellence се създават не само дамски парфюми – някои екипи работят за създаването на парфюм за двата пола, а други само на мъжки.

Програмата Essence of Excellence може да бъде използвана като обучение или като игра за изграждане на приятна атмосфера и конструктивна нагласа по време на работна среща. Приложима е за коментиране на фирмените ценности в посока удовлетвореност на клиентите, сътрудничество, търсене на нестандартни решения. Подпомага създаването на контакти и подобряване на комуникацията в групата.

Резултати за развитието на екипа

В центъра на тази провокираща програма е клиентът. От екипите се иска да вникнат в емоциите и мотивацията на целевата група потребители. От тях се очаква да уловят същността на бизнеса в поръчков парфюм и нов бранд. В процеса на работата се изграждат връзки, демонстрира се как всеки действа от гледна точка на собствения си уникален опит и дава своя личен принос.

Препоръки от клиенти

Отдавна не се бях сещал за лулата на дядо. Колко е важно това стана ясно по време на тази уникална, провокираща мислене игра. Беше вълнуващо и все още разсъждавам върху разликата между моите възгледи и тези на останалите. Тя се дължи на културата и миналия опит, които влияят дори на избора ми на думи и метафори.

Price Waterhouse Coopers Services Limited

Contact Us