Centre of The World

Започнете разговори по време на вечеря

30 минути - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Centre of the World е повече от викторина; това е стратегическа игра с въпроси за любопитни факти от цял свят. В тази състезателна игра отборите трябва да обменят информация помежду си, за да напреднат и да трупат резултат. В центъра на масата, всеки отбор има привличащ вниманието прозрачен глобус, който държи ключовете за отключване на играта. С помощта на таблет екипите сканират QR кодовете, вградени в централната им част. В края на всеки кръг участниците имат възможност да преговарят с други отбори, за да запълнят празнините в информацията, която имат в този кръг, за да повишат резултата си. Установяването на печеливши взаимоотношения и изграждането на доверие е необходимо. В крайна сметка това е състезателна дейност, при която отборът с най-висок резултат в края на играта печели!

Резултати за развитието на екипа

Centre of the World е забавна викторина с интересен елемент. Центърът на масата се превръща в активна част от събитието, пространството в средата на масата е едновременно атрактивно и интерактивно. Въпросите са само част от събитието, а основната цел е насърчаването на колаборацията между отделните отбори, маси и воденете на преговори помежду им. Това позволява сутрудничеството между всички участници и насърчава изграждането на доверие и взаимоотношения. Същевременно запазва стратегическото предимство.

Contact Us