B1G1 бизнеса в помощ на хората

Чрез партньорството на Catalyst със световната благотворителна инициатива Buy1GIVE1 (или B1G1), ние променяме живота на хора, които може никога да не срещнем. B1G1 е социално начинание и организация с нестопанска цел, чиято цел е да създаде свят на взаимопомощ.

Catalyst Global наистина носи промяна чрез тиймбилдинга. Ние реално осъществяваме тази промяна и тя надхвърля очакванията Ви. В която и да е точка на света, винаги когато някой участва в програма на Catalyst с някой от нашите партньори, Catalyst Global дарява за един от специално подбраните, значими проекти на B1G1. Но това не е всичко. Партньорите ни, членове на B1G1, също подпомагат инициативата всеки път, когато провеждат програми с благотворителна насоченост!

Горещо Ви препоръчваме да прочетете повече за B1G1. За разлика от традиционните дарителски модели, B1G1 помага на малки и средни предприятия да увеличават социалното си въздействие, като внедряват благотворителни дейности в своята ежедневна работа и така творят уникални истории за доброто. Всяка бизнес транзакция (съответно Вашата всекидневна дейност) може да помогне на много хора и то само за стотинки.

Ние в Catalyst вярваме в този прекрасен „не-порочен“ кръг: създаваме страхотни игри, те силно въздействат на участниците и техните компании, всички заедно помагаме и правим света по-добър.

Our Giving Impacts