Корпоративна Социална Отговорност

Чрез партньорството на Catalyst със световната благотворителна инициатива Buy1GIVE1 (или B1G1), ние променяме живота на хора, които може никога да не срещнем. B1G1 е социално начинание и организация с нестопанска цел, чиято цел е да създаде свят на взаимопомощ.

Цели на ООН за Устойчиво Развитие

Програмата за устойчиво развитие за 2030 г., приета от всички държави-членки на Организацията на обединените нации през 2015 г., предоставя споделен план за мир и просперитет за хората и планетата, сега и в бъдеще.

В основата му са 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР), които са спешен призив за действие от всички държави - разработени и развиващи се - в глобално партньорство. Те признават, че прекратяването на бедността и други лишения трябва да върви ръка за ръка със стратегии, които подобряват здравеопазването и образованието, намаляват неравенството и стимулират икономическия растеж - всичко това докато се борим с изменението на климата и работим за опазването на нашите океани и гори.

Нашият принос към ЦУР

В Catalyst нашата мисия е да въздействаме положително върху бизнеса и хората чрез тиймбилдинг. Правим го една стъпка по-напред. Всеки път, когато някой участва в програма на Catalyst, ние даваме на един от специално подбраните проекти с високо въздействие на B1G1.

B1G1 обвързва всяко дарение, създадено с целите на ООН за устойчиво развитие. Така че, оказвайки въздействие, ние директно допринасяме за 17-те цели за устойчиво развитие, подпомагащи премахването на бедността, борбата с неравенството и несправедливостта и борбата с изменението на климата до 2030 г.

giving with B1G1

Днес бизнеса е основна сила, която допринася за доброто в нашия свят

Това, че сме част от B1G1, означава, че сме част от движението, в което бизнеси се обединяват, за да променят света. Свързването с целите за устойчиво развитие ни дава смислен начин да проследим приноса си към ЦУР. Ние използваме това като средство да ни напътства и вдъхновява да развиваме бизнеса си по положителен начин.

access to clean water

B1G1 - Уникален модел за дарения

Горещо Ви препоръчваме да прочетете повече за B1G1. За разлика от традиционните дарителски модели, B1G1 помага на малки и средни предприятия да увеличават социалното си въздействие, като внедряват благотворителни дейности в своята ежедневна работа и така творят уникални истории за доброто. Всяка бизнес транзакция (съответно Вашата всекидневна дейност) може да помогне на много хора и то само за стотинки.

UN Sustainable Development Goals

Виртуален Кръг

За нас от Catalyst това е като страхотен „виртуален кръг“: страхотен дизайн на игри, голямо влияние върху всички участници и техните компании! Нека правим добро заедно!


Нашият принос към ЦУР

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG