За Catalyst Global

Catalyst Global са създателите на корпоративния тиймбилдинг, водещият световен дизайнер на бизнес игри с портфолио от 140 утвърдени програми. През 2017 г. бяха проведени 3140 тиймбилдинг събития на Catalyst Global в целия свят с над четвърт милион участници! Как постигаме този успех?

Проучванията ни показват, че навсякъде компаниите търсят начини да повишат ангажираността и мотивацията на служителите си. Признават, че персоналът се нуждае от стратегии, с които да се чувства добре, и трябва всекидневно да се освобождава от стреса, за да работи ефективно. За да бъдат успешни, е необходимо да развиват фундаменталните умения за работа в екип като общуване, сътрудничество и творческо мислене.

Разработване на иновативни продукти

Ние в Catalyst Global създаваме новаторски, креативни тиймбилдинг програми чрез задълбочено проучване и развитие. Следим отблизо последните тенденции в мотивационната психология и доказалите се техники за постигане на реална организационна промяна и прилагаме тези знания при разработката на своите игри. Постоянно изследваме как бихме могли да използваме технологиите в създаването на нови активности. С все по-богато портфолио, съчетано с отдавна изпитани и доказали се тиймбилдинг продукти, ние се гордеем с многобройните си, разнородни клиенти, които редовно се обръщат към Catalyst за подобряване динамиката на своя екип.

Богат опит, тестове на място и модификация

Дизайнерите на Catalyst Global се ползват от неоценимата помощ на партньорите от нашата мрежа. Тиймбилдинг програмите ни са динамични. Насърчаваме и с готовност приемаме отзиви от своите партньори относно нови методи за продажба и реализация на активностите и идеи за тяхното приспособяване към местната култура и други регионални аспекти. Затова, когато избирате програма на Catalyst където и да е по света, бъдете сигурни, че закупувате оригинален продукт със сложни детайли, които липсват при евтините имитации.

Неизменно високи стандарти на продукти и обслужване по целия свят

Ние в Catalyst Global високо ценим качеството на своите продукти и на тяхната професионална продажба и реализация така, че да се отговори на уникалните потребности на всеки клиент. Не спираме да провеждаме обстойни обучения за партньорите от мрежата на Catalyst, за да поддържаме това отлично ниво. Чрез вътрешна платформа партньорите всекидневно споделят познания и добри практики и ежегодно се срещат лице в лице на регионални и световни конференции.

Организация на събития по целия свят

Днес тиймбилдинг мрежата на Catalyst е най-голямата в света. С представители в над 90 държави разполагаме със специалисти, добре познаващи Вашия регион. Ето защо, без значение дали изисквате серия от събития в няколко различни региона или само едно в която и да е точка по света, ние ще го организираме за Вас. Разбираме нуждите на мултинационалните организации и осъществяваме събития в глобален мащаб. С помощта на многобройните ни офиси, оборудване и сътрудници гарантираме, че програмите ни се провеждат на конкурентна цена без компромис с качеството.

Catalyst Team Building - катализаторът за трайна промяна в компании по целия свят