Mark Davenport

Mark Davenport

Ръководител Бизнес развитие

LinkedIN

Открива потенциални нови партньори и подпомага присъединяването им към мрежата на Catalyst Global.

Mark е част от тиймбилдинг индустрията вече над 25 години и се отнася със същата страст и отдаденост към ролята на тиймбилдинга за ангажирането на персонала и успеха на организацията.

Работата на всички позиции в бранша ми дава възможност да подхождам към длъжността Ръководител Бизнес развитие с богат опит и цялостно, задълбочено познаване на всички аспекти. Моята конкретна отговорност е да намирам евентуални нови партньори и да подпомагам присъединяването им към мрежата на Catalyst Global. Заедно с главния изпълнителен директор Guy Baker успяваме да превърнем Catalyst Global в настоящия световен лидер на тиймбилдинг пазара с мрежа от над 30 лицензианта в повече от 43 държави.

Занимавам се с разработването на програми, ръководя и координирам всички процеси по проучване и развитие на продуктите, за да гарантирам, че събитията на Catalyst Global са най-качествените в бранша, отлично създадени и съобразени със съвременните тенденции и нуждите на индустрията.

Принос:

• Mark има богат практически опит и познава всички аспекти на тиймбилдинг индустрията.

• Интересува се и познава бизнес психологията и човешкото поведение, благодарение на което постига ефективно и устойчиво функциониране както на отделните личности, така и на организациите като цяло.

• Изработва обстойни планове за бизнес развитие, създава и прилага процеси, подпомагащи бизнес растежа в съответствие с нуждите на клиентите и пазара.

• Стимулира бизнес растежа, като работи със служителите и партньорите на Catalyst Global.

• Изгражда и поддържа отлични контакти с настоящи и бъдещи партньори, както и с други бизнес и проектни сътрудници.

• Сключва договори (в това число намира нови партньори и пазари, изработва подход към пазара, открива потенциални партньори, подготвя предложенията към тях и т.н.).

• Разпознава нуждите на пазара и създава креативни и новаторски тиймбилдинг решения.

Articles by this Author